Reklama

Straż Pożarna

MSWiA znalazło zastępstwo dla nadbryg. Adama Czajki

Fot. MSWiA/Twitter
Fot. MSWiA/Twitter

Minister Elżbieta Witek powołała dziś bryg. Krzysztofa Cioska na stanowisko Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem oficjalnego konta na Twitterze.

Bryg. Ciosek zastąpi na stanowisku nadbryg. Adama Czajkę, który został odwołany ze stanowiska 17 czerwca br. Obowiązki Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pełnił do tej chwili st. bryg. Robert Sabat, wcześniej zastępca Czajki.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołuje minister spraw wewnętrznych i administracji na wniosek Komendanta Głównego PSP. Procedura wymaga też uzgodnienia kandydatury z właściwym miejscowo wojewodą.

Teraz wiemy już, że świętokrzyskim strażakom szefował będzie bryg. Krzysztof Ciosek, który od października 2016 roku pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie. 

Młodszy brygadier Krzysztof Ciosek służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1991 r., w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu  w 1993 r. jako dowódca zastępu podjął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP we Włoszczowie. W kolejnych latach zajmował stanowiska: z-cy dowódcy JRG (1999r.), dowódcy JRG (2001r.), z-cy komendanta powiatowego (2013r.). Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie: kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi (SGSP), bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego oraz  bezpieczeństwa i higieny pracy.

Człowiek szefa

Informacja o odwołaniu nadbryg. Czajki była sporym zaskoczeniem dla części środowiska, bowiem przez wielu uważany był za zaufanego współpracownika obecnego Komendanta Głównego PSP, gen. brygadiera Leszka Suskiego. W związku ze zmianami kadrowymi w PSP, nazwisko kieleckiego generała pojawiało się kilkukrotnie, także w kontekście możliwego awansu do kierownictwa KG PSP. Jego kandydatura miała być też rozważana, kiedy w 2017 roku szukano szefa dla strażaków na Mazowszu. Finalnie Czajka pozostał jednak w kieleckiej komendzie.

Nadbrygadier Adam Czajka stanowisko objął w stopniu młodszego brygadiera w styczniu 2016 roku. Wcześniej, od października 2007 r. służył w Komendzie Powiatowej PSP w Sandomierzu, gdzie przeniósł się na własną prośbę. Najpierw przez trzy miesiące był tam starszym specjalistą, potem, od początku 2008 r. zastępcą komendanta powiatowego, zaś do kwietnia 2015 r. – komendantem powiatowym. W maju 2018 roku z rąk prezydenta odebrał awans generalski na stopień nadbrygadiera.

Reklama

Komentarze (1)

  1. almiecz

    2016 r - mł. brygadier, a w 2018 już nadbrygadier. Po prostu kpina z szastaniem stopniami w PSP, mimo ze zaufany komendanta głównego.

Reklama