Reklama

Straż Pożarna

"Zachęta finansowa" skusi strażaków do pozostania dłużej w służbie?

Fot. Śląska Policja
Fot. Śląska Policja

Kierownictwo Komendy Głównej PSP spotkało się z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej by omówić działania przygotowawcze do wejścia w życie jednego z punktów listopadowego porozumienia pomiędzy związkowcami a resortem spraw wewnętrznych i administracji. Strażacy rozpoczynają więc prace nad sposobem wprowadzenia dodatku do uposażenia, który ma zachęcić ich do pozostania w służbie po osiągnięciu 25 lat służby.

Jak podkreśla KG PSP, "przedmiotem dyskusji było przygotowanie do wypracowania wspólnej propozycji sposobu wprowadzenia dodatku do uposażenia, zachęcającego do kontynuowania służby strażaków, którzy osiągnęli 25 lat służby". Podczas spotkania zaprezentowano m.in. "wyniki analiz finansowych związanych z realizacją przedmiotu rozmów oraz zakres tematów wymagających omówienia, w celu opracowania spójnej koncepcji proponowanych rozwiązań". 

Zarówno strona społeczna, jak również służbowa, prezentowały zgodne stanowisko, że zaproponowana w §5 wspomnianego wyżej porozumienia propozycja wprowadzenia zachęt finansowych dla funkcjonariuszy, aby dłużej służyli, jest korzystna zarówno dla formacji, jak również dla służących w niej strażaków.

fragment komunikatu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Jak deklaruje Komenda, ze względu na "złożoności zagadnienia" oraz "wiele niewiadomych", które związane są z przyznawaniem i wypłacaniem tych świadczeń, sugerują oni, by przedstawiciele związków zawodowych zawnioskowali do komendanta głównego PSP o zwrócenie się do MSWiA z wnioskiem o zorganizowanie spotkania. Wtedy też przedstawiciele resortu przedstawią propozycje wdrożenia tej części porozumienia, "w szczególności zaś założenia do projektów przepisów normujących tę ciekawą inicjatywę".

W spotkaniu uczestniczył nadbryg. Marek Jasiński, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, oraz przedstawiciele związków zawodowych, Krzysztof Hetman – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, Bartłomiej Mickiewicz – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Przypomnijmy, że w listopadowym porozumieniu znalazła się deklaracja mówiąca o tym, że MSWiA przygotuje rozwiązania prawne dotyczące przyznania dodatkowych pieniędzy dla tych funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby zdecydują się w niej pozostać. Propozycje tych rozwiązań mają wejść w życie nie później niż 1 stycznia 2021 roku. Strona społeczna i minister MSWiA nie zawarli jednak w porozumieniu szczegółowych rozwiązań dotyczących tego, jak powinny wyglądać nowe przepisy. Ustalono jedynie, że świadczenia tego rodzaju powinny być dostępne wyłącznie dla funkcjonariuszy posiadających pozytywną opinię służbową.

Dla przełożonych i beatyfikowanych

Prace nad wspomnianym dodatkiem do uposażenie trwają również w policji. Jak podkreślał w rozmowie z InfoSecurity24.pl rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka, "w ocenie samych policjantów, jak i kierownictwa polskiej Policji, jest to kolejne narzędzie, które powinno zatrzymać tych najlepszych, najbardziej doświadczonych policjantów w służbie".

Dodatek, mówiąc bardzo krótko, miałby być przyznawany tym funkcjonariuszom, którzy wyróżniają się w służbie, są od lat bardzo dobrze oceniani. Niewątpliwie takie rozwiązanie może spowodować, że policjanci, ze stażem służby 25 lat i więcej, pozostaną w służbie.

insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji

Projekt zmiany ustawy o Policji dotyczący tego zagadnienia trafił do konsultacji związku zawodowego NSZZ Policjantów, ale zaproponowane przez KGP zmiany nie przypadły związkowcom do gustu. Jak wynika z opinii przygotowanej na zlecenie NSZZ Policjantów, proponowane rozwiązanie jest dalekie od doskonałości. Autor zwraca uwagę na nadmierną abstrakcyjność warunków przyznania nagrody motywacyjnej, a także na fakt, że użyte sformułowania pozwalają przypuszczać, że znacznie łatwiej będzie udokumentować "znaczny nakład pracy, zaangażowanie i odpowiedzialność" w przypadku stanowisk kierowniczych, niż "szczególnie trudne warunki" dla funkcjonariuszy na stanowiskach wykonawczych. Co więcej, wszystkie warunki niezbędne do uzyskania nagrody motywacyjnej sformułowane są, w sposób pozostawiający bardzo szerokie pole do interpretacji.

Na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu NSZZ Policjantów stwierdzono wprost, że "przyjęte kryteria mogą spełnić jedynie przełożeni i osoby beatyfikowane".

Reklama

Komentarze

    Reklama