Reklama

Straż Pożarna

Cztery nominacje generalskie w Państwowej Straży Pożarnej

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Mimo tego, że Państwowa Straż Pożarna – z uwagi na trwającą pandemię – nie zorganizuje Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, jak się okazuje, nie będzie to rok pozbawiony generalskich nominacji. Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że awans na stopień nadbrygadiera otrzyma czterech oficerów PSP. Jak dowiedziała się redakcja, prezydent Andrzej Duda nominacje nowo mianowanym generałom wręczy 7 maja.

Majowe nominacje generalskie z okazji Dnia Strażaka to już pewna tradycja, choć zdarzały się przypadki, kiedy awanse wręczane były także w innych miesiącach. Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera (oraz generała brygadiera) nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W tym roku – jak wynika z informacji do jakich dotarła redakcja InfoSecurity24.pl – podjęto decyzję, że w Państwowej Straży Pożarnej przybędzie czterech nadbrygadierów. Nominacje generalskie, które prezydent wręczyć ma oficjalnie 7 maja, odbiorą: st. bryg. Arkadiusz Przybyła (zastępca komendanta głównego PSP), st. bryg. Jarosław Nowosielski (mazowiecki komendant wojewódzki PSP), st. bryg. Mariusz Feltynowski (rektor-komendant SGSP) oraz st. bryg. Dariusz Matczak (wielkopolski komendant wojewódzki PSP).

Starszy brygadier Arkadiusz Przybyła, służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1989 r. jako słuchacz-kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu 1 sierpnia 1991 roku podjął służbę stałą w Zawodowej Straży Pożarnej w Koninie. W następnych latach służył na kolejnych stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych straży pożarnej na terenie województwa konińskiego, wielkopolskiego oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W latach 2016-2019 zajmował stanowisko zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu, a 19 grudnia 2019 r. został powołany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stanowisko zastępcy komendanta głównego PSP oraz zastępcy szefa Obrony Cywilnej Kraju.

W 2003 r. uzyskał tytuł licencjata administracji kończąc Wielkopolską Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Jarocinie na Wydziale Administracja, a następnie w 2005 r. ukończył uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w zakresie przeszkolenia zawodowego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, a w 2018 roku w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W 2020 r. skończy także studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

Przybyła w KG PSP nadzoruje Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Biuro Kontroli Skarg i Wniosków, Biuro Informatyki i Łączności oraz Biuro Rozpoznawania Zagrożeń.

Starszy brygadier Jarosław Nowosielski służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1988 roku. Służył w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Ciechanowie oraz Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie pełniąc funkcje m.in. dowódcy sekcji oraz dowódcy zmiany. W 2016 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Ciechanowie. W listopadzie 2018 roku powołano go na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Od 27 marca 2020 roku st. bryg. Jarosław Nowosielski pełni służbę na stanowisku mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W 1995 roku ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Tytuł magistra uzyskał w 2003 roku w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Nauk Politycznych. W 2009 roku ukończy studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Warszawskiej, a w 2012 roku studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Starszy brygadier Mariusz Feltynowski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W 2016 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. W 1999 r. rozpoczął służbę w Komendzie Głównej PSP. W latach 2009-2016 był zastępcą dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności PSP. Od 2016 r. do 2019 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym był kierownikiem najpierw Działu Samodzielnych Ekspertów, a następnie Centrum Dronów. W 2019 r. komendant główny PSP powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, a w 2020 r. otrzymał mianowanie na to stanowisko. Od 26 stycznia 2021 roku, decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, Feltynowski rozpoczął służbę jako rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Wielokrotnie uczestniczył w misjach pomocowych m.in. po powodzi w Niemczech (2002), tsunami na Sri Lance (2004), trzęsieniu ziemi w Pakistanie (2005). Dowodził działaniami polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej m.in. na Haiti (2010), w Nepalu (2015), w Bejrucie (2020). W 2014 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Grupy Regionalnej Europa/Afryka/Bliski Wschód w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (INSARAG).

Starszy brygadier Dariusz Matczak służbę rozpoczął w 1994 r. jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły aspirantów PSP zajmował stanowiska dowódcy zastępu, dowódcy sekcji oraz dowódcy zmiany w JRG nr 2 Poznań, a następnie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nowym Tomyślu. Od czerwca 2008 r. Matczak pełnił służbę jako zastępca dowódcy JRG 3, a w 2009 r. dowódcy JRG 3 w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu. W latach 2012 do 2016 był Naczelnikiem Wydziału Technicznego KM PSP w Poznaniu. W 2016 roku został powołany na stanowisko zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, a od grudnia 2019 roku pełnił obowiązki szefa wielkopolskiego garnizonu. 17 stycznia 2020 roku został powołany na stanowisko wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. 

Matczak ukończył m.in. studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (2006 rok). Jest również absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przygotowujących do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (2011 rok), a także Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. 

Do tej pory, w czynnej służbie, w Państwowej Straży Pożarnej było 8 generałów: nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP, nadbryg. Adam Konieczny – zastępca komendanta głównego PSP, nadbryg. Krzysztof Hejduk – zastępca komendanta głównego PSP, nadbryg. Tomasz Komoszyński - warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP, nadbryg. Jacek Kleszczewski - śląski komendant wojewódzki PSP, nadbryg. Andrzej Babiec - podkarpacki komendant wojewódzki PSP, nadbryg. Grzegorz Alinowski - lubelski komendant wojewódzki PSP. Oprócz generałów pełniących służbę w strukturach PSP, nadbrygadierem jest także Marek Kubiak, obecnie zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

EDIT:

4 maja, informacje podane przez InfoSecurity24.pl potwierdziło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze