Reklama

Straż Pożarna

Alarm pożarowy. Ogień w 23 Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu [FOTO]

Fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, st.kpr. Arkadiusz Polewski
Fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, st.kpr. Arkadiusz Polewski

15 kwietnia 2019 r. na terenie Jednostki Wojskowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu miały miejsce wspólne ćwiczenia jednostek wojskowej, państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

W szkoleniu wzięły udział jednostki WSP ze Świętoszowa, PSP z Bolesławca oraz OSP z Parowej i Warty Bolesławieckiej. Uczestnikami szkolenia byli też artylerzyści 23 Pułku Artylerii, żołnierze i cywilni pracownicy resortu Obrony Narodowej z instytucji wojskowych garnizonu bolesławieckiego oraz żołnierze amerykańscy stacjonujący w Bolesławcu.

Celem ćwiczenia było doskonalenie metod i form współpracy strażaków różnych formacji w czasie realnych i specyficznych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie pożaru w jednostce wojskowej. Strona wojskowa dodatkowo sprawdziła umiejętności postępowania w razie zagrożenia pożarowego osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację akcji gaśniczo-ewakuacyjnej.

Scenariusz zakładał wybuch pożaru w jednym z garaży w jednostce. Ogień, wywołany spięciem instalacji elektrycznej, rozprzestrzenił się i zagroził zepsutej cysternie z paliwem. Dodatkowo, w strefie pożaru znalazła się osoba poszkodowana.

image
Fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, st.kpr. Arkadiusz Polewski

Zastępy strażaków otrzymały różne zadania. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Bolesławca i żołnierze wojskowej straży pożarnej ze Świętoszowa zajęli się ewakuacją płonącego garażu i zagrożonych budynków oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Im też przypadło zadanie ugaszenia pożaru. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej mieli natomiast za zadanie utworzenie punktu czerpania wody oraz wykonanie zasilania wodnego. Zastęp ratownictwa technicznego zajął się ewakuacją zagrożonej cysterny paliwowej.

image
Fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, st.kpr. Arkadiusz Polewski

Sprawne wykonanie przydzielonych zadań wymagało współpracy ratowników różnych służb i było doskonałą okazją do przećwiczenia odpowiednich procedur. Strażacy zaprezentowali praktyczną ewakuację osób z zagrożonych budynków do wyznaczonego miejsca zbiórki, ewakuację i udzielanie pomocy rannym, a także właściwą procedurę holowania pojazdów przy użyciu samochodu ciężkiego ratownictwa drogowego. Strażacy Wojskowej Straży Pożarnej przeprowadzili także instruktarz stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia palących się cieczy ropopochodnych.

image
Fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, st.kpr. Arkadiusz Polewski
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze