Reklama

Straż Pożarna

16-latki wezmą udział w szkoleniu do udziału w akcjach ratowniczych OSP?

Fot. Wojska Obrony Terytorialnej/Twitter
Fot. Wojska Obrony Terytorialnej/Twitter

Komenda Główna PSP przygotowała rekomendacje, zgodnie z którymi proces szkoleń do udziału w działaniach ratowniczych OSP będą mogli rozpoczynać już 16-latkowie. Jednocześnie podtrzymano - obowiązujące na poziomie 18-65 lat - kryterium wiekowe pozwalające na udział w akcjach ratowniczych. 

O opracowaniu rekomendacji do procesu przygotowania osób w wieku 16-18 lat do udziału w działaniach ratowniczych OSP poinformował w niedzielę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Wcześniej działania takie zapowiadał w rozmowie z InfoSecurity24.pl szef PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Jak podkreślał, formacja chciała w ten sposób wypełnić pewną lukę w pożarniczym systemie. "Młodzi ludzie do 16. roku życia mogli należeć do MDP, ale do akcji mogli wyjeżdżać dopiero po ukończeniu 18. roku życia. Projekt rozwiązania jest już napisany. Chcemy <<przytrzymać>> tych ludzi blisko straży pożarnej, żeby – kolokwialnie mówiąc – nam nie uciekli" - podkreślał jeszcze w listopadzie 2020 roku.

Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, rekomendacje zakładają możliwość zorganizowania dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych szkolenia zewnętrznego w oparciu o program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP - z podziałem na część teoretyczną dla osób w wieku 16-18 lat oraz część praktyczną dla osób w wieku 17-18 lat. Dopuszczenie zarówno do części teoretycznej jak i praktycznej szkolenia podstawowego osób poniżej 18 roku życia będzie możliwe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Gotowość kandydata do rozpoczęcia procesu szkolenia będzie też musiał potwierdzić naczelnik danej jednostki OSP.

Do tej pory kształcenie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych opierało się na szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez poszczególne OSP lub ogniwa związkowe we współdziałaniu z terenowymi komendami PSP i - jak zaznacza Komenda Główna PSP - ukierunkowane było przede wszystkim na wzbudzenie zainteresowania społeczną służbą ratowniczą oraz rozwijanie potrzeby kontaktu z rówieśnikami i działania na rzecz społeczności lokalnej. "Nie przygotowywało jednak do pracy w zespołach ratowniczych. Treści programowe realizowane były przede wszystkim poprzez zabawę i stanowiły jednocześnie ważny element edukacji młodzieży w zakresie bezpieczeństwa powszechnego" - wskazuje PSP.

PSP - choć rekomenduje wcześniejsze rozpoczęcie procesu szkoleń - wskazuje na potrzebę podtrzymania obowiązującego na poziomie 18-65 lat - kryterium wiekowego, pozwalającego na udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP.

Komenda Głowna PSP wskazuje w rekomendacjach, że szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP dla osób w wieku 16–18 lat powinny być realizowane w dwóch częściach. Pierwszą z nich jest cześć teoretyczna, w której mogą uczestniczyć członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, którzy ukończyli 16 rok życia. Drugą są zajęcia praktyczne, do uczestnictwa w których wymagane jest ukończenie 17 roku życia.

image
Szkolenia członków MDP na tle systemu szkoleń członków OSP. Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wskazano ponadto, że w zależności od liczby chętnych oraz możliwości organizacyjnych szkolenie można przeprowadzać poprzez organizację odrębnych szkoleń przeznaczonych wyłącznie dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także poprzez dołączanie członków tych drużyn do zajęć na szkoleniach przeznaczonych dla strażaków-ratowników OSP. "W przypadku opcji drugiej można również rozważyć przygotowanie indywidualnej karty słuchacza, zawierającej wszystkie tematy i zagadnienia ze szkolenia podstawowego i umożliwienia mu ich zaliczania na różnych szkoleniach przez okres 2 lat, w przypadku zajęć teoretycznych i roku – w przypadku zajęć praktycznych" - zaznaczono.

Szkolenie kończy egzamin końcowy. Osoby, które go zdały otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, jednak zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w działaniach ratowniczych mogą uczestniczyć dopiero po ukończeniu 18 roku życia.

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama