Reklama

Straż Graniczna

Warszawa i Modlin z automatyczną odprawą graniczną [WIDEO]

Fot. NOSG
Fot. NOSG

Od 27 czerwca na dwóch lotniskach: Chopina oraz Warszawa-Modlin uruchomione zostaną pierwsze w Polsce bramki ABC, służące do automatycznej odprawy granicznej - informuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Jak tłumaczy NOSG, pasażerowie podróżujący z tych lotnisk będą mogli dokonać samodzielnej odprawy granicznej bez kontaktu z funkcjonariuszem Straży Granicznej.

Bramka ABC (ang. Automated Border Control), to automatyczna bramka wykorzystywana do odprawy granicznej. Z bramek ABC mogą korzystać pełnoletni podróżni, będący obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, posiadający paszporty biometryczne, jak również Polacy posiadający polskie biometryczne dowody osobiste.

Jak informuje NOSG, na Lotnisku Chopina oddanych zostanie 10 bramek dla pasażerów odlatujących i 10 bramek dla pasażerów przylatujących ze strefy Non Schengen, odprawianych na górnym poziomie przylotów. Na lotnisku Warszawa-Modlin zainstalowano 5 takich bramek. Dzięki samodzielnej formie kontroli paszportowej zwiększyć ma się przepustowość odpraw granicznych, ze względu na skrócenie czasu samej odprawy. Jak zaznacza SG, kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund.

Jeszcze w 2018 roku, po podpisaniu kontraktu na realizację inwestycji, sekretarz stanu MSWiA Krzysztof Kozłowski podkreślał, że "automatyzacja kontroli dostępu pasażerów do terminali to rozwiązanie całkowicie innowacyjne" oraz, że "z jednej strony to przyspieszenie obsługi pasażerów, z drugiej sprostanie najwyższym standardom bezpieczeństwa".

Umowę na dostarczenie bramek ABC w listopadzie 2018 r. podpisał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Koszt wdrożenia systemu na Lotnisku Chopina wyniósł ok. 5,3 mln zł, z kolei na lotnisku Warszawa-Modlin - ok. 1,4 mln zł. Zakup sfinansowano z rezerwy celowej.

SG czuwa

"Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności będzie skanował swój dokument, przykładając go do czytnika, co zapoczątkuje procedurę kontroli granicznej. Wtedy nastąpi otwarcie drzwi wejściowych do bramki, a podróżny będzie musiał wejść do środka. Następnie bramka dokona weryfikacji biometrycznej pasażera - automatycznie porówna dane zawarte w chipie biometrycznym dokumentu z wizerunkiem twarzy podróżnego i potwierdzi, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem" -  tłumaczy formacja.

Bramki ABC połączone są z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna, to z kolei ma pozwolić wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych - np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji otworzą się drzwi wyjściowe i pasażer będzie mógł opuścić bramkę. Nad procesem automatycznej odprawy granicznej stały nadzór sprawuje funkcjonariusz Straży Granicznej.

Jak wylicza SG, zautomatyzowana odprawa graniczna jest już stosowana na innych europejskich lotniskach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji. W Polsce jest to rozwiązanie, które pozwoli na bardziej zaawansowaną automatyzację procesu odprawy podróżnych na lotniskach przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i komfortu pasażerów.

Reklama

Komentarze

    Reklama