Reklama

Straż Graniczna

W SG powstały specjalne grupy poszukiwawczo-ratownicze

Granica polska Straż Graniczna
Autor. Robert Suchy/Defence24.pl

W Straży Granicznej powołane zostały specjalne zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Grupy powstały w placówkach ochraniających granicę z Białorusią w Podlaskim i Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Ich głównym zadaniem będzie udzielanie pomocy migrantom, którzy przedostali się na polską stronę.

O powołaniu specjalnych grup interwencyjnych w Straży Granicznej poinformował InfoSecurity24.pl p.o. rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej mjr Andrzej Juźwiak. „W skład zespołów wchodzi kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy, bardzo dobrze znają teren i są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, m.in. torby medyczne i koce termiczne” - przekazał major.

Reklama
Zadaniem grup o charakterze poszukiwawczo–ratowniczym jest udzielanie w terenie przygranicznym pomocy migrantom o nieuregulowanym statusie prawnym, którzy przedostali się na polską stronę, stracili orientację w kompleksach leśnych, obszarach podmokłych lub terenie trudno dostępnym, a ich życie i zdrowie może być zagrożone.
p.o. rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej mjr SG Andrzej Juźwiak.

Czytaj też

Jak dodał major Andrzej Juźwiak, zespoły będą współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi służbami, w tym z wyspecjalizowanymi zespołami ratownictwa medycznego. „Dzięki powołaniu zespołów interwencyjnych zostały sformalizowane i usystematyzowane prowadzone dotychczas przez Straż Graniczną działania związane z poszukiwaniem i udzielaniem pomocy migrantom, którzy przedostali się z Białorusi do Polski” - podkreślił.

Reklama

„Powstanie grup ma również na celu zapobieganie kryzysom humanitarnym na terenach przygranicznych, a jednym z elementów ich funkcjonowania będą szkolenia organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi” - dodał p.o. rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej mjr SG Andrzej Juźwiak.

O pomyśle powołania specjalnych grup poszukiwawczo-ratowniczych poinformował na początku roku - w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich - wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. „Jest to wyjście naprzeciw postulatom osób zaangażowanych w pomoc migrantom, którzy znaleźli się na terytorium Polski” – podkreślił Maciej Duszczyk.

Czytaj też

W piśmie do RPO wiceminister Duszczyk przekazał również, że w resorcie trwają prace „nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych”. „Muszą one zmierzać do wypracowania regulacji, która będzie umożliwiała skuteczne działanie w zakresie ochrony granicy, ale jednocześnie pozwalała na ocenę indywidualnej sytuacji każdego migranta, który znalazł się na terytorium Polski” – zaznaczył wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze