Służby mundurowe u progu zmian. Superustawa z prezydenckim podpisem

27 sierpnia 2020, 11:55
Duda, fot. Krzysztof Sitkowski KPRP
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Prezydent Andrzej Duda 25 sierpnia podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nic więc nie stoi już na drodze do zmian, jakie niebawem zajdą w służbach mundurowych. Wraz z ustawą w porządku prawnym znajdzie się m.in. specjalny, przedemerytalny dodatek motywacyjny, którego wprowadzenie jest jednym z flagowych pomysłów obecnego kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak wielokrotnie przekonywał wiceszef resortu, dodatkowa motywacja do pozostania w służbie najbardziej doświadczonych mundurowych ma na celu m.in. walkę z wakatami. Teraz, by ustawa mogła wejść w życie, musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. To jednak wydaje się czystą formalnością.

Choć trudno było sobie wyobrazić by prezydent Andrzej Duda ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych mógł nie podpisać, na zatwierdzenie dokumentu przez głowę państwa musieliśmy poczekać 11 dni. Sejm nad poprawkami Senatu głosował 14 sierpnia i zapewne niedługo potem ustawa została przesłana do Kancelarii Prezydenta. Decyzja głowy państwa to przedostatni krok przed tym, jak nowe rozwiązania staną się oficjalnie obowiązującym prawem. Przedostatni, choć biorąc pod uwagę proces podejmowania decyzji ostatni, bowiem teraz ustawę czeka już tylko publikacja w Dzienniku Ustaw, a to czynność techniczna. Ustawa ma wejść w życie 1 października. 

Dodatek i nie tylko

Obszerny pakiet zmian jakie zostały zaproponowane przez MSWiA dotyczy Policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej. Jednym z głównym celów nowych przepisów jest wprowadzenie dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy po 25 i 28,5 latach służby. Chodzi o kwoty 1500 i 2500 złotych brutto, które na konta mundurowych trafiać będą co miesiąc, jeśli ci zdecydują się pozostać w służbie. Zdaniem MSWiA rozwiązanie to pozwoli zatrzymać w służbach mundurowych najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, co z kolei wpłynąć ma na poprawę sytuacji kadrowej. System ma się też samofinansować, choć jak podkreślał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, jest to pewien eksperyment. Czy skuteczny, dowiemy się zapewne za parę miesięcy.

Mimo wielu starań przedstawicieli związków zawodowych działających w KAS, dodatkiem nie zostali objęci mundurowi ze Służby Celno-Skarbowej. I choć Maciej Wąsik przekonywał, że będzie "pierwszą osobą, która upomni się o Służbę Celno-Skarbową i pozostałe służby, jeśli tylko model zaproponowany w ustawie się sprawdzi", to trudno dziś wyrokować, kiedy i czy okoliczności pozwolą na rozszerzenie przepisów o SCS. 

Co jeszcze znajdziemy w podpisanej przez prezydenta ustawie? Wśród szeregu mniejszych i większych zmian w wielu aktach prawnych, superustawa reguluje m.in. oczekiwaną przez wielu mundurowych kwestię wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy. Przepisy, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzają przelicznik 1/21 miesięcznego uposażenia za jeden dzień urlopu, a nie 1/30 - tak jak było to dotychczas. MSWiA rozszerza też ochroną prawną funkcjonariuszy. Teraz będzie im przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Ujednolicono także przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych. Szczegółowo określono warunki otrzymywania tzw. wyżywienia w naturze oraz wprowadzono możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego w zamian za nie.

Zmian doczekali się też strażacy ochotnicy. Nowe regulacje znacząco obniżają koszty dopuszczenia do akcji ratowniczych używanych strażackich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Pojazdy te nie będą poddane już obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej jako mniej sformalizowanej procedurze potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań dla pojazdów używanych do celów specjalnych, a konkretnie do celów ochrony przeciwpożarowej. Ustawa wprowadza również nowe zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Znikną także niekorzystne dla byłych policjantów i strażaków przepisy dotyczące zaliczania do okresu zatrudnienia czasu jaki spędzili oni w służbie. Byłym policjantom i strażakom po odejściu ze służby, przy zawieraniu umowy o nową pracę, do okresu zatrudnienia nie był zaliczany okres służby – jeżeli podjęli pracę po upływie roku od zwolnienia z niej. Nowe przepisy eliminują z ustaw kryterium roku, tak więc okres służby liczył się będzie do stażu pracy podjętej po odejściu z formacji, bez względu na moment jej podjęcia.

Na ocenę skuteczności wprowadzonych rozwiązań przyjdzie jeszcze czas i zapewne dokonywać jej będą zarówno sami mundurowi, jak i pomysłodawcy zmian. Najuważniej obserwowana będzie z pewnością kwestia wpływu dodatku przedemerytalnego na mundurowe wakaty i co ważniejsze na budżet. Eksperyment już za chwilę wystartuje, a jego efekty - biorąc pod uwagę wstępne deklaracje wiceszefa MSWiA dotyczące możliwego poszerzenia katalogu o pozostałe służby mundurowe, służby specjalne a nawet wojsko - będą decydowały o przyszłości dziesiątek tysięcy mundurowych, którzy dziś przepisami ustawy nie są objęci. 

KomentarzeLiczba komentarzy: 145
Funkcjonariusz SW
sobota, 29 sierpnia 2020, 10:15

Zatrzymało by 500zł po 15 latach. 25 lat służby ma może 2-5%funkcjonariuszy,15 lat ma ok35-43%. Odchodzę po 15. 25 lat w ochronie to wrak człowieka. Administracja robi tylko wiele dłużej. Zostaną kadry,finanse i część ewidencji i oczywiście Dyr,Oisw,Cz. A pierwsza linia jak zwykle doceniona. Szkoda gadać.

Bobik
sobota, 29 sierpnia 2020, 14:14

Zgadza się

sobota, 29 sierpnia 2020, 13:45

Zgadzam się. To jest chory wymysł. 25 lat równa się chora głowa w innych działach niż administracja

Aga
sobota, 29 sierpnia 2020, 12:50

Niestety tak dokładnie będzie. W SW to rozwiązanie jest kompletnie bez sensu. To funkcjonariusze SW po 15 latach służby są najbardziej wydajni, wykształceni z doświadczeniem zawodowym.

Ghg
sobota, 29 sierpnia 2020, 12:43

Więc ustawa ma na celu oszczędności

x666
niedziela, 30 sierpnia 2020, 01:33

Koledzy wyżej nie spadłoby na to bo za młodzi i mało jeszcze rozumieją.

Klawisz
sobota, 29 sierpnia 2020, 00:31

Niestety duży bubel. Kto w służbie więziennej i innej formacji mundurowej przepracuje 25lat w pierwszej Lini. Można policzyć na jednej ręce. Natomiast pieniądze pójdą do tych co siedzą za biurkiem z ciepłymi posadami i gwiazdkami na pagonie. Kadra kierownicza w piękny sposób dała sobie gigantyczne pieniądze.

Bobik
sobota, 29 sierpnia 2020, 14:14

O to chodziło w tym wszystkim.

Roman
sobota, 29 sierpnia 2020, 13:07

A co mają powiedzieć Policjanci po 2013 r. ???.Muszą 25 lat przesłużyć co jest niiiiiiiiiieeeeeemożliwe

K.
niedziela, 30 sierpnia 2020, 01:23

No właśnie. Co? Przecież nie muszą tu robić. Jakiś przymus? Wcielili siłą?

Zeus
piątek, 28 sierpnia 2020, 19:45

Wielu sobie wykombinowało , że przepracuje 20 lat i odejdą na emeryturę najlepiej ze stołka naczelnika. W cywilu ludzie pracują do 65 lat i muszą pracować i nikt ich jak tutaj nie nazywa starymi dziadami ledwo włóczącymi nogami. Ciekawe jak będziecie mieć po 50 lat+ czy też nazwiecie się starym dziadem , babą. Zgadzam się ,że potrzebna jest reforma, bo dlaczego pan naczelnik wydziału kadr siedzący od 7:00-15:00 , złodzieja widział na zdjęciu sygnalitycznym i ma takie same prawa emerytalne jak policjant pierwszoliniowy, a takich stanowisk jest multum .

Stary żołnierz
sobota, 29 sierpnia 2020, 19:46

Zeus piszesz prawdę, ale trafia ona do tych, którzy o tym wiedzą.

Anna
piątek, 28 sierpnia 2020, 00:29

Dodatek dla pracowników biurowych A co z resztą oddziałów i pielęgniarki. Na wolności zarabiają więcej to normalne?

Ryś
piątek, 28 sierpnia 2020, 00:19

Co oznacza doświadczony funkcjonariusz? czyli jaki? taki co ma 25 lat pracy nie służby i siedzi w logistyce lub podobnej strukturze nie na stanowisku kierowniczym pracuje od 7 do 15 wszystkie weekendy wolne. Czy ten co ma 15 lat służby ma prawa i zasuwa na ulicy w piątki, światki robiąc to do czego została powołana Policja. Panowie związkowcy obudźcie się bo jutro już będzie za późno. Dodatek tak ale tylko dla Policjantów na pierwsze linii. Obecna ustawa to kolejny gwóźdź do trumny.

.
piątek, 28 sierpnia 2020, 15:55

Związkowcy dostali...

Tweets InfoSecurity24