Reklama

Straż Graniczna

Polska granica z nowymi czujnikami sejsmicznymi

Fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Nowe systemy do monitorowania granic, szczególnie w trudno dostępnych rejonach, mają wzmocnić bezpieczeństwo na granicach państwa. Chodzi o nowy przetarg Straży Granicznej dotyczący zakupu systemów ochrony perymetrycznej, w których czujniki sejsmiczne ściśle współpracują z kamerami i pozwalają namierzać pogranicznikom ludzi oraz pojazdy.

Więcej zaawansowanych urządzeń perymetrycznych ma trafić na wyposażenie polskiej Straży Granicznej. Najnowszy przetarg zakłada pozyskanie sześciu zestawów w ramach zamówienia podstawowego, z możliwością dokupienia maksymalnie czterech następnych w ramach prawa opcji. Mają one trafić do dwóch oddziałów Straży Granicznej, tj. Warmińsko-Mazurskiego OSG w Kętrzynie oraz Nadbużańskiego OSG w Chełmie.

Formacja planuje zrealizować wskazane zakupy do 15 grudnia bieżącego roku, ale nim to nastąpi, 12 maja ma odbyć się otwarcie złożonych w przetargu ofert.

Oprócz samej dostawy systemów perymetrycznych, zwycięzca przetargu ma dokonać ich instalacji, konfiguracji oraz oczywiście uruchomić nowe systemy. Do tego, zgodnie z wymaganiami, wygrana firma musi przeszkolić personel Straży Granicznej.

Ocena złożonych ofert ma nastąpić na podstawie kryteriów: ceny (60 proc.), gwarancji (20 proc.) - przy czym w jej przypadku, minimalny wymagany okres wynosi 48 miesięcy, za wyjątkiem akumulatorów i baterii, gdzie są to 24 miesiące. Dodatkowymi kryteriami są jeszcze, zastosowanie zewnętrznego, a więc niezintegrowanego z czujnikiem sejsmicznym, źródła zasilania (10 proc.), jak i zastosowanie rozwiązania, w którym obraz z okresu opóźnienia będzie dostępny na żądanie operatora w stacji kontroli (5 proc.) oraz zastosowanie w przenośnym odbiorniku sygnałów alarmowych nawigacji operatora (5 proc.).

Zestawy ochrony perymetrycznej stanowią istotny elementy mobilnej części tzw. Systemu Obserwacji Technicznej. W jego ramach zestawy mają funkcjonować obok systemów optoelektronicznych na wieżach oraz kamer ręcznych, znajdujących się na wyposażeniu SG. Zastosowanie systemów ochrony perymetrycznej ma umożliwić podwyższenie możliwości monitorowania i ochrony granicy państwowej w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych i trudno dostępnym terenie.

Tego rodzaju wyposażenie składa się przede wszystkim z czujników sejsmicznych oraz kamer obserwacji wizyjnej. Kamery mają zapewnić obraz po nie mniej niż 3 sekundach od alarmu z czujnika sejsmicznego, zaś obraz ma trafić do stacji kontrolnej w maksymalnie 10 sekund od alarmu. Co więcej, kamery mają zapewnić obraz w dzień i w nocy na odległość nie mniejszą niż 100 m. Warto dodać, że zastosowano przy tym specjalny algorytm, pozwalający na eliminację fałszywych alarmów, a także rozróżnianie prób przemieszczania się ludzi oraz pojazdów mechanicznych z poziomem prawdopodobieństwa wykrycia wynoszącym 90 proc. Czujniki sejsmiczne mają dokonywać detekcji osób w promieniu nie mniejszym niż 80 m, a w przypadku pojazdów mechanicznych zwiększa się on do minimum 150 m.

Polska Straż Graniczna wymaga od urządzeń ochrony perymetrycznej odpowiedniego zabezpieczenia przed zakłóceniami z zewnątrz oraz potencjalnymi próbami przejęcia sygnału radiowego z danymi. Dostęp do danych (bezprzewodowo) ma odbywać się przede wszystkim za pomocą urządzeń stacjonarnych, ale też przenośnych, które mają przy sobie pogranicznicy. Wskazano bowiem, że zestawy ochrony perymetrycznej planuje się instalować między innymi w okolicach placówek Straży Granicznej i przejść granicznych, w taki sposób, aby sygnał z sensorów zestawu był przekazywany za pomocą retransmiterów do stacji kontroli w nich zlokalizowanych.

Jeśli chodzi o ukompletowanie jednego systemu, to w jego skład powinno wchodzić przede wszystkim pięć kompletów kamer z masztami, a także 15 kompletów czujników sejsmicznych ze zdolnością do wychwytywania sygnałów wokół nich. Dołączone mają być do niego również m.in. przenośny odbiornik sygnałów alarmowych, przenośny odbiornik sygnałów wideo, stacja kontroli, stacja retransmisyjna sygnałów alarmowych i sygnałów wideo oraz stacja końcowa sygnałów alarmowych i wideo. 

Warto przypomnieć, że - jak informował InfoSecurity24.pl na początku tego roku - Straż Graniczna 30 grudnia wzbogaciła się o systemy ochrony perymetrycznej AMSTA-SG. Dostawa została zrealizowana w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy, a sprzęt dostarczyła spółka MindMade (należąca do grupy WB).

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama