Reklama

Straż Graniczna

Dziesiątki terenówek dla Straży Granicznej

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Jeszcze w tym roku do Straży Granicznej trafić mogą dziesiątki nowych samochodów terenowych, z których korzystać będą funkcjonariusze pełniący służbę na wschodzie Polski. 

Komenda Główna Straży Granicznej chce udzielić zamówienia na dostawę nawet 60 fabrycznie nowych pojazdów służbowych (50 sztuk w ramach podstawy z opcją do 10 kolejnych). Jako miejsce dostaw zamówienia wskazano Nadbużański Oddział Straży Granicznej, jednak już z załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dowiadujemy się, że wymagany jest dostęp do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu max. do 150 km od siedzib także innych jednostek organizacyjnych SG. Chodzi dokładnie o oddziały: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Bieszczadzki i oczywiście Nadbużański. Oznacza to zapewne, że właśnie między te jednostki rozdzielone zostaną nowe samochody. Pojazdy mają zostać dostarczone najpóźniej do 20 listopada 2020 roku. 

Jak informuje formacja w dokumentach przetargowych, pojazd będzie oczywiście wykorzystywan do jazdy po drogach twardych, gruntowych, w terenie podmokłym, górzystym oraz trudno dostępnym. Samochody mają być wyposażone w napęd 4x4 lub 4x2 z możliwością przełączenia. 

Zgodnie z wymaganiami formacji, pojazdy muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku. Wszystkie muszą być objęte co najmniej 2-letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów, a w przypadku samochodów dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów ma być to co najmniej 3-letnia gwarancja na cały pojazd z limitem co najmniej 100 000 przejechanych kilometrów (w zależności od tego co nastąpi wcześniej). "Wszystkie dostarczane pojazdy będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia" - podkreśla formacja w ogłoszeniu. 

Kryteriów udzielenia zamówienia jest całkiem sporo. Jak zwykle dominuje oczywiście cena z wagą 50. Straż Graniczna zwróci jednak uwagę również na moc silnika spalinowego (waga 15), automatyczną skrzynię biegów (waga 10), prześwit pod osią przednią (waga 5), kąt natarcia (waga 5), kąt zejścia (waga 5), kąt rampowy (waga 5) i głębokość brodzenia (waga 5). Zainteresowane podmioty na złożenie ofert czas mają do 6 maja, do godz. 10:00. 

Przypomnijmy, że Straż Graniczna zamierza kupić także 40 sztuk nowych motocykli z możliwością  pozyskania dodatkowo kolejnych 10. Także w tym przypadku chodzi o maszyny fabrycznie nowe, ale wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. Motocykle mają być dwumiejscowe i pozwalające na poruszanie się w warunkach szosowo-terenowych (kategoria L3e).

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze