Reklama

Straż Graniczna

Nadwiślańscy strażnicy z paralizatorami i kamizelkami kuloodpornymi

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej zdecydował się na zakup 250 paralizatorów elektrycznych z opcją dokupienia kolejnych 80. Przetarg warty jest ponad 2 mln złotych. Funkcjonariusze otrzymają też przynajmniej 250 kompletów kamizelek kuloodpornych wewnętrznych, które dostarczy kielecka firma HOLSTERS HPE Polska Grzegorz Szymański. Zamówienie warte jest prawie 300 tys. złotych.

Przedmiotem zamówienia była dostawa (w ramach zamówienia podstawowego) 250 kompletów paralizatorów elektrycznych i maksymalnie do 80 dodatkowych kompletów w ramach prawa opcji. Straż Graniczna zaplanowała, że na zakup paralizatorów wyda nie więcej niż 2,5 mln na zamówienie podstawowe i nie więcej niż 380 tys. złotych na opcjonalne 80 sztuk.

W przetargu złożono jedną ofertę, która pochodziła od warszawskiej firmy UMO, sukcesywnie dostarczającej paralizatory TASER m.in. Polskiej Policji. UMO dostawę 250 sztuk paralizatorów wyceniło na 2 412 522,50 złotych brutto, a kolejnych 80 sztuk kosztować ma 772 007,20 złotych brutto. Ostatecznie ofercie przyznano 60 na 100 punktów, ale w postępowaniu nie pojawił się inny oferent, więc - jak można było się spodziewać - UMO ogłoszono jego zwycięzcą. 

Choć cena zaproponowana za realizację opcjonalnej części przetargu przekracza zakładany przez Straż Graniczną budżet, to jednak ta obejmująca podstawową część postępowania, a więc dostawę 250 sztuk paralizatorów, mieści się w wyasygnowanych na ten cel środkach. Ostatecznie więc paralizatory trafią do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej jeszcze w tym roku, termin wykonania zamówienia wyznaczono bowiem na 30 listopada 2019 roku.

250 kamizelek jeszcze w tym roku

Przetarg na kamizelki kuloodporne był podzielony na dwie części, w których planowane były zakupy kamizelek zewnętrznych oraz kamuflowanych/wewnętrznych. Mimo, że termin składania ofert w przetargu uległ przedłużeniu, ostatecznie do Straży Granicznej wpłynęła tylko jedna oferta obejmująca obie części postępowania.

Zainteresowana dostawami dla pograniczników była firma HOLSTERS HPE Polska Grzegorz Szymański. W części pierwszej przetargu – tj. kamizelki zewnętrzne – oferta opiewała łącznie na 3 132 810 zł, gdzie zamówienie podstawowe kosztować miało 2 088 540 zł, a dodatkowe komplety, objęte prawem opcji kolejny 1 044 270 zł. Kamizelki zewnętrzne miały być dostarczone do SG do 13 grudnia bieżącego roku i być objęte gwarancją 12 lat w przypadku odporności balistycznej i 5 lat na pozostałe elementy użytkowe kamizelek. SG wyasygnowała jednak jedynie 1 716 993,90 zł (brutto), a więc wartość jedynej złożonej oferty przekroczyła zakładany budżet. 

W przypadku kamizelek wewnętrznych, kamuflowanych oferta przygotowana przez HOLSTERS opiewa na 386 589 zł, gdzie zamówienie podstawowe ma kosztować 276 135 zł. SG planowała przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego 345 937,50 zł. Tak więc, do funkcjonariuszy trafi na pewno 250 kompletów kamizelek kuloodpornych wewnętrznych. Warto dodać, że planowano też pozyskanie maksymalnie do 100 dodaktowych sztuk w ramach prawa opcji. HOLSTERS wskazał w swojej ofercie, że dostarczy kamizelki wewnętrzne do 30 listopada bieżącego roku. Jednocześnie będą one objęte gwarancją w zakresie odporności balistycznej na okres 12 lat, a w przypadku gwarancji na pozostałe elementy użytkowe gwarancją 5-letnią.

Kamizelki kamuflowane są przeznaczone do skrytego noszenia pod odzieżą funkcjonariuszy. Z racji swojej specyfiki tego bardzo dobrze przylegają do ciała, również w trakcie ruchu, jak i przyjmowania np. postaw strzeleckich. Kamizelki mają spełniać wymagania klasy kuloodporności K2 i odłamkoodporności O2, zgodnie z polską normą PN V-87000:2011 „Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania i badania.”. Głównym beneficjentem zakupu ma być Nadwiślański Oddział SG.

MR/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama