Reklama

Straż Graniczna

Komendant główny SG wstrzymuje strzelania sprawdzające

Fot. Straż Graniczna, Facebook
Fot. Straż Graniczna, Facebook

Komenda Główna Straży Granicznej zmieniła zdanie w sprawie wstrzymania strzelań sprawdzających. Jak podkreślił szef formacji gen. dyw. Tomasz Praga, decyzję podjęto w związku z wysokim wskaźnikiem zachowań na Covid-19 w Polsce. Parę dni wcześniej, na początku października, podobna decyzja zapadła w sprawie testów sprawności fizycznej. 

Jak informują związkowcy z Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, wpłynęły do nich odpowiedzi komendanta głównego formacji w sprawie wstrzymania egzaminów z wychowania fizycznego i wyszkolenia strzeleckiego oraz wstrzymania wszelkich komisji (BHP i inwentaryzacyjnych). Jak wiadomo, szef SG gen. dyw. SG Tomasz Praga poszedł na początku października w ślady m.in. szefostwa policji i polecił wstrzymanie realizacji prowadzonych od września br. testów sprawności fizycznej funkcjonariuszy SG. Decyzja związana była z wysokimi wskaźnikami zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W przypadku testów strzeleckich komendant apelował jedynie o zwrócenie szczególnej uwagi na m.in. stosowanie odpowiedniego dystansu podczas treningów czy samych egzaminów. Okazuje się, że szefostwo formacji szybko zmieniło zdanie. 

W związku z wysokim wskaźnikiem zakażeń w Polsce parę dni później, 16 października br., zapadła decyzja o wstrzymaniu realizacji strzelań sprawdzających. "(...) kierując się w obecnej sytuacji, potrzebą podejmowania kolejnych działań mających na celu minimalizowanie potencjalnych możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej, polecam wstrzymanie realizacji strzelań sprawdzających" - pisał gen. dyw. SG Tomasz Praga m.in. do komendantów poszczególnych oddziałów w połowie miesiąca. 

Co więcej, szef formacji prosił również o ograniczenie realizacji przedsięwzięć organizowanych w ramach doskonalenia lokalnego do niezbędnego minimum, jak np. strzelań treningowych. Podkreśla także, że jeśli zajdzie konieczność ich realizacji, to należy zwrócić szczególną uwagę na "przestrzeganie dotychczas wypracowanych procedur oraz stosowanie się do zaleceń odnoszących się do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego". 

To właśnie związkowcy związani z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w skierowanym do komendanta piśmie, ze we wrześniu br., wystąpili z wnioskiem o rozważenie zawieszenia egzaminów nie tylko ze sprawności fizycznej, ale również z wyszkolenia strzeleckiego. Jak jeszcze na początku października br., w rozmowie z InfoSecurity24.pl, podkreślił Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, "zagrożenie dla Straży Granicznej jak i innych służb jest wyższe, więc takie egzaminy to dodatkowe stwarzanie warunków do niepotrzebnego gromadzenia się, ćwiczenia na tych samych urządzeniach". 

Każde źródło zakażenia wśród funkcjonariuszy, to dla służby duże zagrożenie, które może zaburzyć np. jakiś odcinek zabezpieczenia kraju przez Straż Graniczną czy Policję, a przez to osłabić ich działanie. Po co więc stwarzać dodatkowe możliwości zarażenia się wśród funkcjonariuszy?

Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

Strzelanie sprawdzające organizuje się corocznie od września do końca grudnia danego roku. Może być ono przeprowadzone w dodatkowych terminach w okresie od stycznia do końca lutego następnego roku, a dla tych którzy nie uzyskali pozytywnej oceny przeprowadza się w marcu kolejnego roku. Strzelanie sprawdzające w Straży Granicznej obejmuje sprawdzenie posiadanej przez funkcjonariusza wiedzy z zakresu zasad użytkowania broni, umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią oraz umiejętności strzelania z broni.

Komendant przypominał również w piśmie skierowanym do związkowców, o znajdującym się w końcowej fazie procesu legislacyjnego, projekcie zmian w rozporządzeniu dotyczącym testu sprawności fizycznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Modyfikacje polegać mają na wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań umożliwiających odstąpienie w danym roku od realizacji testu, w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej.

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze