Reklama

Straż Graniczna

Dostawy kamizelek kuloodpornych dla SG pod znakiem zapytania

Fot. Nadodrzański OSG
Fot. Nadodrzański OSG

Straż Graniczna otrzymała tylko jedną ofertę w przetargu obejmującym zakup kamizelek kuloodpornych. Przypomnijmy, że w planach polskich pograniczników było pozyskanie nawet do 1850 kamizelek zewnętrznych i wewnętrznych.

Straż Graniczna podzieliła przetarg na dwie części. W pierwszej z nich zakładano pozyskanie 1000 sztuk zewnętrznych kamizelek kuloodpornych w ramach zamówienia podstawowego oraz maksymalnie 500 sztuk w ramach prawa opcji. Druga część przetargu była zaplanowana tak, aby potencjalnie zakupić 250 wewnętrznych kamizelek kuloodpornych, z możliwością rozszerzenia do 100 dodatkowych sztuk tego rodzaju wyposażenia. Poszukiwane przez Straż Graniczną kamizelki kuloodporne miałyby trafić do magazynów Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dziś wiemy, że jedyną ofertę w przetargu złożyła firma Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański z Kielc. W przypadku części pierwszej przetargu, zgodnie ze wspomnianą ofertą, kamizelki miałyby kosztować 3 132 810 zł. Z czego zamówienie podstawowe wyceniono na 2 088 540 zł, a kamizelki zewnętrzne w ramach prawa opcji miałby kosztować 1 044 270 zł. Holsters zaoferował, że wykonana dostawy kamizelek zewnętrznych do 13 grudnia bieżącego roku, oferując jednocześnie 12 lat gwarancji w zakresie odporności balistycznej kamizelki oraz 5 lat gwarancji na pozostałe elementy użytkowe.

W przypadku oferty na kamizelki kuloodporne wewnętrzne, łączna cena oferty wyniosła 386 589 zł, gdzie zamówienie podstawowe zostało wycenione na 276 135 zł, a prawo opcji na kolejne 110 454 zł. W tym przypadku termin wykonania zamówienia został ustalony na 30 listopada bieżącego roku. Firma z Kielc, analogicznie do kamizelek zewnętrznych, wskazała gwarancję na balistykę wynoszącą 12 lat i pozostałe elementy wewnętrznych kamizelek kuloodpornych wynoszącą 5 lat.

Należy przy tym zaznaczyć, że Straż Graniczna zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego w ramach pierwszej części (1000 sztuk kamizelek kuloodpornych zewnętrznych) 1 716 993,90 zł brutto, podczas gdy oferta opiewa na kwotę 2 088 540 zł brutto. Wprawdzie w drugiej części przetargu (kamizelki wewnętrzne) złożona propozycja na realizację podstawy zamówienia mieści się w budżecie (oferta wynosi 276 135 zł brutto podczas gdy SG planowała przeznaczyć 345 937,50 zł brutto), to jednak jeśli SG nie znajdzie dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia, może się okazać, że pierwszą część postępowania trzeba będzie unieważnić. 

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze