Reklama

Straż Graniczna

Dodatki w Straży Granicznej będą wyższe. MSWiA pracuje nad korektą przepisów

Straż Graniczna
Autor. Straż Graniczna (@Straz_Graniczna)/Twitter

Z projektu, do którego dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że już niebawem w Straży Granicznej wzrosnąć mogą niektóre dodatki. To wynik – jak czytamy w uzasadnieniu – dokonania zmiany rozporządzenia płacowego „z konieczności dostosowania jego przepisów do założeń wzrostu wynagrodzeń przewidzianych w ustawie budżetowej na rok 2024”. Nowe regulacje dotyczyć będą niemal połowy strażników granicznych. O jakie dodatki chodzi? 

Ustawa budżetowa na 2024 rok, choć skierowana przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, została jednak wcześniej podpisania, a niedługo potem opublikowana w Dzienniku Ustaw. Tym samym stała się obowiązującym prawem, a co za tym idzie – by m.in. wypłata podwyżek dla funkcjonariuszy służb mundurowych była możliwa – trzeba dokonać szeregu zmian w szczegółowych przepisach regulujących mundurowe uposażenia. Jak wynika z projektu, do którego dotarła redakcja InfoSecurity24.pl, resort spraw wewnętrznych i administracji planuje podwyższenie niektórych dodatków, do jakich uprawnieni są funkcjonariusze Straży Granicznej. Chodzi dokładnie o dwa dodatki: graniczny oraz kontrterrorystyczny.

Czytaj też

Obecnie, funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowiskach uprawniających do otrzymywania dodatku kontrterrorystycznego przysługuje on w wysokości 500 zł miesięcznie, a dodatek graniczny - dla uprawnionych do jego pobierania mundurowych - wynosi 450 zł miesięcznie. W myśl nowelizacji – która jak na razie nie została opublikowana na stronach Rządowego Centrum Legislacji – dodatki te wzrosnąć mają o 20 proc., a więc odpowiednio do 600 zł oraz 540 złotych.

Potrzeba dokonania zmiany § 11a ust. 1 oraz § 11b ust. 1 rozporządzenia płacowego wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do założeń wzrostu wynagrodzeń przewidzianych w ustawie budżetowej na rok 2024.
Fragment uzasadnienia rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej projektu nowelizacji

Przypomnijmy, zgodnie z ustawą budżetową na ten rok, kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w wynosi 2 088,77 zł (w porównaniu z rokiem 2023 wzrosła o 20 proc.). Jak czytamy w dokumencie datowanym na 30 stycznia, wzrost kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego a w konsekwencji „wzrost tych należności, których wysokość relacjonowana jest do kwoty bazowej”. Nie oznacza to jednak, że automatycznie rosną kwoty dodatku kontrterrorystycznego i dodatku granicznego, ponieważ są to „należności nierelacjonowane względem kwoty bazowej”. Oba te dodatki są bowiem przyznawane w stałej kwocie. „Wobec powyższego celem zagwarantowania wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej wynikającego ze wskaźnika waloryzacyjnego przewidzianego w ustawie budżetowej na rok 2024, w projekcie zaproponowano, że funkcjonariusze o których mowa w § 11a oraz § 11b (uprawnieni do otrzymywania dodatku kontrterrorystycznego i dodatku granicznego-przyp.red.) zmienianego rozporządzenia płacowego będą otrzymywać przysługujące im dodatki w wysokości zwiększonej o 20 proc.” – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj też

Zmiany mają wejść w życie z mocą od 1 stycznia 2024 r., co – jak czytamy - „ma zapewnić, iż wzrost wynagrodzeń przewidzianych w ustawie budżetowej na rok 2024 uwzględniający wspomniane dodatki nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.”. Nowe regulacje dotyczyć będą ponad 7,3 tys. funkcjonariuszy SG - do dodatku kontrterrorystycznego uprawnionych jest 216 mundurowych, a do dodatku granicznego 7.100.  

Ile będzie kosztować nowelizacja? W 2024 roku szacowane skutki finansowe to 9 116 000 zł. Można się spodziewać, że projekt, do którego nieoficjalnie dotarła redakcja InfoSecurity24.pl, niebawem opublikowany zostanie w Dzienniku Ustaw.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze