Reklama

Straż Graniczna

Cztery oferty w przetargu na patrolowiec dla Straży Granicznej

zdjęcie ilustracyjne, fot. strazgraniczna.pl
zdjęcie ilustracyjne, fot. strazgraniczna.pl

Poznaliśmy zainteresowanych realizacją zamówienia dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na jedną, fabrycznie nową jednostkę pływającą o długości od 15 do 20 metrów wraz z wyposażeniem. W ramach przetargu, po otwarciu ofert, które nastąpiło 13 sierpnia bieżącego roku pojawiły się cztery oferty, tj. TECHNO MARINE Sp. z o.o., Baltic Workboats AS, PGZ Stocznia Wojenna Spółka z o.o. z Gdyni wraz ze Stocznią Remontową „Nauta” S.A. i STAL-REM S.A. z Gdańska.

TECHNO MARINE Sp. z o.o. zaoferowała jednostkę, której cenę brutto określono na 7,95 mln zł. Prędkość maksymalna wskazanej jednostki to 27 węzłów, zasięg pływania to 400 mil morskich, autonomiczność obejmuje 4 doby. Firma wskazała okres gwarancji jakości na kadłub z nadbudową na 5 lat, a okres gwarancji jakości na zespoły napędowe (silnik-przekładania-wał śrubowy-pędnik) na 3 lata. Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości określono w tej ofercie na 0,2 proc.

W przypadku oferty Baltic Workboats AS cena brutto ustalona została na 8,98 mln zł, wskazując jednocześnie, że do celów porównawczych do ceny oferty zostanie doliczony podatek od towarów i usług (stawka 23 proc.). Prędkość maksymalna oferowanej jednostki to 25 węzłów, zasięg pływania jednostki oznaczono na 400 mil morskich, a jej autonomiczność obejmuje 5 dób. Firma wskazała okres gwarancji jakości na kadłub z nadbudową na 10 lat, zaś okres gwarancji jakości na zespoły napędowe (silnik-przekładnia-wał śrubowy-pędnik) na 5 lat. Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości we wskazanej ofercie wynosi 0,7 proc.

PGZ Stocznia Wojenna Spółka z o.o. z Gdyni wraz ze Stocznią Remontową „Nauta” S.A. również z Gdyni przygotowały ofertę jednostki kosztującej brutto 14,71 mln zł. Jej prędkość maksymalna to przy tym 25 węzłów, a zasięg pływania 400 mil morskich, przy autonomiczności wynoszącej 5 dób. W tym przypadku okres gwarancji jakości na kadłub z nadbudową wynosi 10 lat, zaś okres gwarancji jakości na zespoły napędowe (silnik-przekładnia-wał śrubowy-pędnik) 5 lat. Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości to 0,2 proc.

STAL-REM S.A. z Gdańska zaproponował w swojej ofercie jednostkę kosztującą brutto 13,65  mln zł. W tym przypadku prędkość maksymalna jednostki pływającej to 30 węzłów, zasięg pływania 400 mil morskich, a autonomiczność określona została na 5 dób. W ofercie wskazano, że okres gwarancji jakości na kadłub z nadbudową to 6 lat, a okres gwarancji jakości na zespoły napędowe (silnik-przekładnia-wał śrubowy-pędnik) 5 lat. W tym przypadku wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości wskazano jako 0,3 proc.

Kryterium, jakie Straż Graniczna będzie brała pod uwagę jako najbardziej znaczące, jest cena (60 proc.). Pozostałe elementy podlegające ocenie to: prędkość maksymalna (5 proc.), okres gwarancji na kadłub z nadbudówką (10 proc.), zasięg (5 proc.), okres gwarancji na zespoły napędowe (10 proc.), autonomiczność (5 proc.) oraz wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zlecenia (5 proc.).

Zgodnie ze specyfikacją, Straż Graniczna zamierza wykorzystywać potencjalnie pozyskaną jednostkę pływającą do pełnienia służby dozorowej, a także dyżuru granicznego. Zakłada się również jej wykorzystywanie do eskortowania innych jednostek pływających z ładunkami niebezpiecznymi, czy też prowadzenia działań związanych z infrastrukturą krytyczną państwa, działań interwencyjno-patrolowych, prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w ramach służby SAR, wspierania akcji gaśniczych innych jednostek oraz akcji gaśniczych obiektów portowych, jak również prowadzenia działań związanych z wykrywaniem zanieczyszczeń środowiska morskiego.

W przypadku wyłonienia dostawcy, zamawiana jednostka pływająca ma trafić do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej do 30 listopada 2019 r. Kwota jaką Straż Graniczna zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 8 milionów złotych brutto.

jr

Reklama

Komentarze (3)

  1. GPAS

    Jakiś wkm powinien mieć

  2. Harry 2

    Czy patrolowiec będzie uzbrojony? Ktoś coś wie?

  3. Rex

    Nic dziwnego, że stocznie PGZ mają problem z zamówieniami i utrzymaniem się skoro dają najwyższe ceny :/

Reklama

Najnowsze