Reklama

Straż Graniczna

Bezzałogowiec FlyEye z "Laurem Granicznym" Komendanta Głównego SG na MSPO 2018

Fot. wbgroup.pl
Fot. wbgroup.pl

W ramach MSPO w Kielcach przyznana została nagroda Komendanta Głównego Straży Granicznej „Laur Graniczny”. W tym roku otrzymała ją spółka Flytronic, należąca do Grupy WB, za bezzałogowy statek powietrzny (bsp) FlyEye. Zwycięzca otrzymał „Laur Graniczny” z rąk zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, płk SG Wiolety Gorzkowskiej oraz zastępcy Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej SG, płk SG Dariusza Teteruka.

Nagrodzony w tym roku w Kielcach przez Straż Graniczą bsp FlyEye jest modułowym systemem, który wykazuje się łatwością złożenia i demontażu. Producent podkreśla, że gotowość do startu osiągana jest w czasie krótszym niż 10 minut. Co więcej, sam start jest możliwy z ręki użytkownika, bez potrzeby użycia dodatkowych przyrządów. Możliwy jest również w wąskich i ograniczonych przestrzeniach.

W przypadku charakterystyki FlyEye mowa jest o nowoczesnej platformie nośnej, która jest wyposażona standardowo w głowicę umieszczoną pod kadłubem. Dzięki czemu zapewnia duży zakres obserwacji w trakcie działania bsp w powietrzu.

Fot. Straż Graniczna 
Fot. Straż Graniczna 

Dwie kamery w głowicy optoelektronicznej, tj. kamera światła dziennego oraz termowizyjna, mają pozwalać na szybkie przełączanie zobrazowań wideo. Jednakże, wspomniane standardowe wyposażenie w obserwacyjną głowicę dualną wyposażoną w kamery światła dziennego i termowizyjną, może być modyfikowane w zależności od potrzeb i przeznaczenia.

FlyEye posiada możliwość integracji z lekkim uzbrojeniem precyzyjnym, ale również integracji z akustycznym sensorem wektorowym, przeznaczonym do wykrywania źródeł wystrzału. W zależności od zastosowania FlyEye może być również zintegrowany z innymi głowicami obserwacyjnymi.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze