Reklama

Służby Mundurowe

Specjalsi resortu finansów ćwiczą w Lešť [FOTO]

Autor. WDTiO

Na początku lipca 2022 r. Wydział Działań Taktycznych i Operacyjnych Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów po raz kolejny wziął udział w zgrupowaniu na terenie słowackiego ośrodka treningowego - Centrum výcviku Lešť. Wspólnie z jednostkami specjalnymi podporządkowanymi ministerstwom finansów Słowacji, Czech i Węgier, w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych sytuacji, doskonalił umiejętności w zatrzymywaniu osób niebezpiecznych w środowisku miejskim z wykorzystaniem amunicji bojowej.

Reklama

WDTiO MF jest jedną z niewielu grup specjalnych w Polsce, które regularnie korzystają z możliwości szkoleniowych jakie zapewnia słowacki ośrodek w Lešť. 

Reklama
WDTiO
Autor. WDTiO
Reklama

Wydział od wielu lat, poza wspólnymi treningami z krajowymi jednostkami specjalnymi podległymi głównie pod MSWiA, utrzymuje również kontakty i prowadzi współpracę szkoleniową z zagranicznymi jednostkami. Przede wszystkim są to grupy ze służby celnej Republiki Czeskiej – Grupa Interweniowania Operacyjnego SON (Skupina Operativniho Nasazeni Celni Správy ČR) oraz Biura Kryminalnego Administracji Finansowej Republiki Słowackiej – JSZ KUFS (Jednotka služobných zákrokov Kriminálneho úradu finančnej spravy).

Czytaj też

W tym roku w ćwiczeniach wzięła również udział węgierska jednostka Merkur, podległa Dyrekcji Generalnej ds. Przestępczości Krajowej Administracji Celnej i Skarbowej (Merkur Bevetési Egység a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán), wśród zadań której są zatrzymywania osób podejrzanych o przestępstwa celno-skarbowe i uznanych za niebezpieczne, np. ze względu na ich przynależność do zorganizowanych grup przestępczych, jak również zapewnienie ochrony osobistej ważnym świadkom w prowadzonych przez NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal - Krajowa Administracja Celna i Skarbowa) postępowaniach karnych.

Choć są mniej znane od policyjnych pododdziałów kontrterrorystycznych, jednostki specjalne w strukturach podległych ministerstwom finansów odgrywają równie ważną rolę podczas zwalczania niektórych gałęzi przestępczości, w tym jej najgroźniejszych, zorganizowanych form.

Autor. WDTiO
Autor. WDTiO

Stała współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej pozwala na wymianę doświadczeń w zakresie zwalczania zorganizowanych grup przestępczych. Doświadczenia te bywają różne ze względu na krajową specyfikę działań czy testowania różnych rozwiązań, sposobów realizacji zadań. Każda jednostka ma swoje przećwiczone "patenty", które w trakcie takich wspólnych treningów można sprawdzić.

jednostki specjalne
Autor. WDTiO

W ramach działań macierzystych służb, odpowiadających za ochronę interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i celnych stanowiących dochód państwowego budżetu, zajmują się przede wszystkim fizycznym zabezpieczeniem czynności realizacyjnych, w tym interwencjami siłowymi.

Czytaj też

WDTiO MF, dzięki wieloletniej współpracy z jednostkami z Czech i Słowacji, ma możliwość regularnych "odwiedzin" renomowanego ośrodka treningowego słowackiego ministerstwa obrony Lešť, który zlokalizowany jest koło miejscowości Plešovce w kraju bańskobystrzyckim przy granicy z Węgrami. Ośrodek ten, niemający w zasadzie odpowiednika na terenie Europy, to wszechstronnie rozbudowany kompleks treningowy oferujący możliwości przeprowadzenia różnorodnych ćwiczeń w warunkach maksymalnie zbliżonych do realnych, także z użyciem ostrej amunicji. W Lešť szkoliły się niejednokrotnie także inne jednostki specjalne z Polski, w tym podległe Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych, warszawski Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej oraz główna "realizacja" Centralnego Biura Śledczego Policji.

WDTiO MF
Autor. WDTiO
Autor. WDTiO

Na terenie słowackiego ośrodka możliwe jest prowadzenie treningów z taktyki przy użyciu bojowej amunicji. Dostępne są różnego rodzaju strzelnice – zarówno kryte jak i odkryte, w tym 100-metrowa hala samochodowa, w której można ćwiczyć strzelanie ostrą amunicją z poruszającego się samochodu, jak i dynamiczne zatrzymywanie pojazdów z użyciem broni palnej. Dzięki temu można zebrać praktyczne doświadczenia dotyczące zachowania się różnego typów pocisków w trakcie penetracji różnych elementów konstrukcji pojazdu, jaki i w trakcie prowadzenia strzelania z wnętrza samochodu, np. przez szyby.

Autor. WDTiO

W trakcie lipcowego zgrupowania, dzięki wykorzystaniu obiektów ośrodka Lešť, możliwe było ćwiczenie różnych wariantów wejść siłowych do mieszkań w budynkach wielokondygnacyjnych oraz domów wolnostojących z wykorzystaniem narzędzi wyważeniowych, granatów hukowo-błyskowych oraz amunicji bojowej. Wspólne ćwiczenia były również okazją do porównania procedur oraz taktyki w tym zakresie pomiędzy jednostkami.

Komentarze

    Najnowsze