Reklama

Służba Więzienna

Zmiany w Służbie Więziennej. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda / fot. gov.pl

31 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta. W związku z tym niebawem Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości przestanie istnieć i zastąpi ją Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. To jednak niejedyne zmiany, jakie w SW wprowadza resort sprawiedliwości. 

Reklama

W komunikacie informującym o podpisaniu uchwalonej przez Sejm 14 kwietnia ustawy kancelaria przypomniała, że dokonuje ona zmiany nazwy uczelni służby państwowej nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości – Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Przepisy, o których mowa, zarówno wśród części posłów, jak i w Senacie, wzbudziły sporo kontrowersji. Wskazywano, że proponowane przez rząd zmiany dotyczące Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pozwalają ministrowi sprawiedliwości powołać rektora akademii na pięcioletnią kadencję. Przeciwko zmianom, jako niezgodnym z ustawą o szkolnictwie wyższym, sprzeciw zgłosiła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reklama

Przepisy znajdujące się w podpisanym przez prezydenta dokumencie, nowelizują też ustawę o Służbie Więziennej. Zmiany dotyczą m.in. zniesienia obowiązku odnotowania w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności, każdorazowego zastosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek na ręce, nogi albo zespolonych lub pasa obezwładniającego - przypomina KPRP. Nowela ogranicza dotychczasowy zakres tego obowiązku do odnotowania w bazie jedynie przypadków prewencyjnego użycia wyżej wymienionych środków wobec osób przebywających w zakładach karnych typu zamkniętego i aresztach śledczych, gdy przebywają poza celą mieszkalną, zakładach typu półotwartego i otwartego oraz w przypadkach, gdy dyrektor zakładu karnego zwolnił daną osobę z zastosowania wobec niej środka w postaci kajdanek zakładanych na ręce.

Czytaj też

Oprócz tego nowe regulacje dotyczą też procesu rekrutacji do Służby Więziennej – poszerzają postępowanie kwalifikacyjne o obowiązek poddania się przez kandydata do służby badaniu psychologicznemu, w tym testowi psychologicznemu. Zwiększają też liczbę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do służby. Obok dotychczas uprawnionych Rejonowych Komisji Lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych do procesu rekrutacji włączeni zostaną lekarze jednostek służby medycyny pracy służby więziennej – w zakresie określania zdolności fizycznej kandydata – oraz psycholodzy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych SW – w zakresie jego zdolności psychicznej.

Reklama

Przepisy rozszerzają również zakres udzielania pomocy psychologicznej funkcjonariuszowi lub pracownikowi Służby Więziennej, na jego wniosek lub za jego zgodą, gdy uczestniczył on w zdarzeniu mogącym stanowić źródło silnego stresu w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Zmiany dotkną także kwestii gospodarowanie zasobem kwater tymczasowych SW.

Czytaj też

Podpisana przez prezydenta ustawa nowelizuje też zapisy dotyczące wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. – zwiększa o kwotę 66 mln zł maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym zmienianej ustawy w 2023 r., którego wykonanie monitorował będzie minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Wątpliwości co do tych rozwiązań zgłaszali m.in. senatorowie. Jak wskazywali senatorowie zapis ten wykracza poza zakres ustawy i nie jest z nią związany merytorycznie, co sprzeczne jest z zasadami legislacji.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy o wsparciu przygotowania Igrzysk Europejskich, które wejdą w życie dzień po ogłoszeniu oraz wchodzące 1 września 2023 r. zmiany nazwy szkoły wyższej na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i zasad działania jej Senatu.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama