Reklama

Służba Więzienna

Więzienne wzmocnienie komisji lekarskich przyspieszy rekrutację

Autor. st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska/Służba Więzienna

Służba Więzienna, a dokładnie jej medycy i psychologowie, mają zostać włączeni w proces rekrutacji, by go przyspieszyć. Wspomogą więc podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji komisje lekarskie, które mają - jak stwierdzili parę miesięcy temu związkowcy - dezorganizować pozyskiwanie kandydatów, ze względu na długie oczekiwanie na niezbędne orzeczenia m.in. o zdolności fizycznej i psychicznej do służby.

Reklama

Więziennicy zgłaszali parę miesięcy temu, że jedną z przeszkód, stojących na ich drodze do poprawienia kadrowej sytuacji formacji jest działanie komisji lekarskich orzekających m.in. o zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do służby. Ma być ono problematyczne i dezorganizować pozyskiwanie kandydatów z rynku pracy. Czas oczekiwania na uzyskanie orzeczenia o zdolności do pełnienia służby dochodzić ma bowiem nawet do dziesięciu miesięcy i kończyć się rezygnacją z oczekiwania na możliwość wstąpienia w szeregi formacji. Swoje spostrzeżenia w tym temacie przesłali nawet do premiera Mateusza Morawieckiego, sugerując że sprawę załatwić mogłoby priorytetowe rozpatrywanie przez komisje lekarskie przypadków kandydatów do służby właśnie w SW.

Reklama
Służba Więzienna od dłuższego czasu boryka się z problemem niewystarczającej ilości kandydatów do podjęcia służby. Zintensyfikowane działania Służby mające na celu pozyskanie z rynku pracy kandydatów do Niej jest dezorganizowane przez problematyczne funkcjonowanie Komisji Lekarskich orzekających min. o zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do Służby.
fragment pisma Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność" do premiera Mateusza Morawieckiego z czerwca 2022 roku
Reklama

Ktoś musiał usłyszeć ich głos, bowiem w nowelizacji ustawy o SW, w zakresie orzecznictwa lekarskiego kandydatów do służby pojawić ma się przepis umożliwiający włączenie w proces rekrutacji jednostek medycyny pracy tej formacji. Wpłynąć ma to oczywiście na przyspieszenie i usprawnienie procedury naboru, a w konsekwencji – jak wierzą autorzy zmian – "zachęci nowych kandydatów do wyboru Służby Więziennej jako miejsca realizacji ich zawodowych aspiracji i służby dla Kraju".

Czytaj też

Wciągnięcie w system więziennych jednostek pomoże również odciążyć wydające obecnie te orzeczenia rejonowe komisje lekarskie podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

(...) służy rozszerzeniu uprawnień poza RKL (rejonowe komisje lekarskie - przyp. red.) także dla jednostek medycyny pracy Służby Więziennej do ustalania zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej (...) pozwoli w znacznym stopniu skrócić czas oczekiwania na wydanie orzeczenia o zdolności kandydata do pełnienia służby w Służbie Więziennej oraz pozwoli w sposób płynny prowadzić rekrutację do służby.
fragment uzasadnienia nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej

Więzienne jednostki medycyny przejmą również "obsługę" składanych odwołań. Rozpatrywane będą one w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Warto jednak odnotować, że już przy okazji dużych zmian w ustawie o Służbie Więziennej, z lipca br., zaproponowano by badania psychologiczne były wykonywane przez psychologów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych przez skierowaniem kandydata do służby w SW lub funkcjonariusza do komisji lekarskiej. Te nowe propozycje w sprawie komisji lekarskich mają być, jak czytamy w dokumentach, jej konsekwencję.

Jeśli diagnoza wystawiona przez związkowców o tym, że braki kadrowe w dużej mierze spowodowane są właśnie długim oczekiwaniem na komisje lekarskie – choć jest to odważna teza – to po wprowadzeniu nowych przepisów w życie powinien formację czekać skok liczby funkcjonariuszy.

Czytaj też

Dla porządku przypomnijmy tylko, że komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych są podstawowymi jednostkami jednolitego orzecznictwa lekarskiego, wspólnego dla wszystkich służb mundurowych wymienionych w ustawie o komisjach lekarskich podległych szefowi MSWiA. Dzielą się na rejonowe oraz Centralną Komisję Lekarską i zajmują się oceną stanu zdrowia kandydatów do służby oraz oceny zdrowia funkcjonariuszy pełniących służbę, a także orzekają o konieczności zakończenia służby ze względów zdrowotnych. Stawiać się przed nimi muszą kandydaci do służby oraz funkcjonariusze: Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Dotyczy to również tych zwolnionych ze służby lub których stosunek służbowy wygasł (tu dodatkowo mowa także o Biurze Ochrony Rządu) oraz emerytach i rencista tych wszystkich formacji.

Co więcej, komisje lekarskie są właściwe również do orzekania wobec osób niebędących funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich pomocy utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu oraz strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz członków ochotniczej straży pożarnej.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze