Reklama

Służba Więzienna

Szykują się zmiany w dodatkach za wysługę lat w SW. Mają zachęcić do pozostania w służbie

Służba Więzienna zakład karny
Autor. Służba Więzienna

„Żeby zachęcić tę grupę (funkcjonariuszy między między 15. a 25. rokiem służby - przyp. red.) do dalszej służby, mimo uprawnień emerytalnych, zmieniamy m.in. zasady dotyczące dodatków za wysługę lat” – mówił na początku września w rozmowie z InfoSecurity24.pl wiceszef resortu sprawiedliwości, Michał Woś. Rozwiązania o których wspominał minister w rozmowie z redakcją, przekute zostały w projekt zmian rozporządzenia w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej, który opublikowano dziś na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Czy przyniosą oczekiwany efekt?

Reklama

O tym jak wyglądać będą zmiany w dodatkach za wysługę lat, wiceszef resortu sprawiedliwości mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl już na początku września. Jak przekonywał wtedy, "SW już jest w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych formacji, bowiem tam dodatek za wysługę rośnie o 1 proc. co roku – czyli jak ktoś ma 5 lat wysługi, ma 5 proc. dodatku, który rośnie do 10 proc., kiedy mundurowy osiąga 10-letni staż", podczas gdy już w myśl dziś obowiązujących przepisów, „w Służbie Więziennej funkcjonariusz mający 5 lat służby od razu startuje z poziomu 10 proc. dodatku za wysługę lat. Po 10 latach ten dodatek wynosi już 15 proc., a po 15 latach - 20 proc." Resort, jak zapewniał minister Woś, "we współpracy ze związkami zawodowymi" doszedł do wniosku, że potrzebne są jednak korekty. Te przybrały dziś konkretny kształt nowelizacji rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jak czytamy w udostępnionym dokumencie, "projekt określa sposób obliczania dodatku za wysługę lat przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej, który osiągnął 15 lat służby".

Reklama
Minimalna wartość dodatku za wysługę lat przysługująca funkcjonariuszowi Służby Więziennej w poszczególnych okresach służby określona została w art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o Służbie Więziennej i wynosi nie mniej niż 5% uposażenia zasadniczego – po 2 latach służby, 10% uposażenia zasadniczego – po 5 latach służby, 15% uposażenia zasadniczego – po 10 latach służby, 20% uposażenia zasadniczego – po 15 latach służby, 25% uposażenia zasadniczego – po 20 latach służby, 30% uposażenia zasadniczego – po 25 latach służby i 35% uposażenia zasadniczego – po 30 latach służby (art. 58 ust. 1 pkt 1). Powołana regulacja przewiduje więc minimalny wzrost dodatku za wysługę lat po upływie określonych okresów służby, takich jak 2 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat, 20 lat, 25 i 30 lat.
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Reklama

Jak tłumaczy resort - w ślad za ministrem Wosiem - zmiany są konieczne by stworzyć element motywacyjny, stanowiący "zachętę do pozostania w służbie przez funkcjonariuszy ze znacznym doświadczeniem i umiejętnościami, projekt proponuje wprowadzenie sposobu obliczania dodatku za wysługę lat poprzez ustalenie częstotliwości naliczania tego dodatku dla funkcjonariuszy z co najmniej 15 letnim stażem służby". W efekcie, dodatki dla mundurowych, którzy osiągnęli 15 lat służby, będą "naliczane co roku i zwiększane w ten sposób o 1% uposażenia zasadniczego (...) aż do wysokości 35 % po 30 latach służby". 

Nowe regulacje dotyczyć będą - zgodnie z szacunkami, w zależności od roku - od 15 do 17 tys. funkcjonariuszy i mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku. Jak przekonywał minister Woś, "to z pewnością zmiana in plus dla funkcjonariuszy". Niebawem przekonamy się, czy zapowiedź korekt w dodatkach stażowych, zatrzyma zapowiadany przyszłoroczny exodus kadrowy, przed którym związkowcy ostrzegają już od jakiegoś czasu.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze