Reklama

Służba Więzienna

Skazani z większym dostępem do internetu

Fot. Służba Więzienna/Facebook
Fot. Służba Więzienna/Facebook

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się z kolejnym apelem do zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorza Fedorowicza. Tym razem dotyczy on braku dostępu do serwisów internetowych instytucji unijnych (europa.eu) przez osoby pozbawione wolności. Skarga taka, której autorem jest osoba osadzona w jednej z polskich jednostek penitencjarnych, pojawiła się „na biurku” Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak zaznacza RPO, od kilku lat „Centralny Zarząd Służby Więziennej stara się zapewnić osobom pozbawionym wolności realizację prawa do informacji”, co wynika z „ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”. Na ten moment na liście serwisów, do których dostęp mają więźniowie, znajdują się m.in. adresy polskich instytucji i organów państwowych. Razem, zgodnie z informacjami przekazanymi przez RPO, ma to być kilkadziesiąt serwisów.

Przedstawiciel Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 grudnia 2018 r., wskazał na brak dostępu osób pozbawionych wolności do serwisów internetowych instytucji unijnych (europa.eu). Kwestię niemożności uzyskania informacji dotyczących Unii Europejskiej za pośrednictwem stron internetowych podniósł bowiem więzień w skardze nr 1572/2018.

fragment wystąpienia RPO do DGSW ze stycznia br.

Jeszcze w połowie 2016 roku zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć w liście, który był odpowiedzią na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, informował, że od marca 2014 r. "skazani w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce powinni mieć dostęp do": 

 • www.bip.sw.gov.pl
 • www.sw.gov.pl
 • www.e-sady.gov.pl
 • ip.lex.pl
 • swaweb1.ms.gov.pl
 • rcl.gov.pl
 • dzlennikiurzedowe.gov.pl
 • dzlennikustaw.gov.pl
 • monitorpolskl.gov.pl
 • legislacja.rcl.gov.pl
 • bip.rpo.gov.pl
 • brpo.gov.pl
 • Skype

„Skazani mają również dostęp do takich stron jak: www. echr.coe.int - European Court of Human Rights, zawierającej orzeczenia, decyzje, rezolucje oraz raporty Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz Komitetu Ministrów Rady Europy, czy strony zawierającej tekst Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, wraz ze sprawozdaniem wyjaśniającym do niej” - dodaje biuro RPO.  Jak podkreśla, Biuro Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej informowało go „wielokrotnie”, że liczba stron internetowych, do których dostęp mają mieć więźniowie, będzie rozszerzana. Podobne deklaracje miały padać również ze strony sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości, czyli Patryka Jakiego. W związku z tym RPO apeluje obecnie, by dostęp ten poszerzyć o strony internetowe instytucji unijnych.

Reklama

Komentarze

  Reklama