Reklama

Służba Więzienna

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Więziennej

Fot. Służba Więzienna
Fot. Służba Więzienna

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o Służbie Więziennej, w którym określono maksymalny limit wydatków na lata 2022–2031. Chodzi o ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby przysługujący funkcjonariuszowi SW, który mieszka poza miejscowością pełnienia tej służby.

"Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, trzy lata przed upływem 10 lat budżetowych wykonywania ustawy, Rada Ministrów przedstawia Sejmowi projekt zmiany ustawy określającej maksymalny limit wydatków jednostek sektora finansów publicznych, wyrażony kwotowo, na kolejnych 10 lat budżetowych wykonywania ustawy" - podał CIR po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Ryczałt przysługuje funkcjonariuszowi Służby Więziennej, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby. Zgodnie z projektem w latach 2022-2031 nowy limit wydatków budżetu państwa na ten cel ma wynieść 96 923 tys. zł. W latach 2012-2021 wynosił on 75 930 tys. zł.

Projektowane limity zostały określone przez odniesienie do limitu na rok 2021 z waloryzacją. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt zostały przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Wiceminister wkracza do akcji

To oczywiście nie koniec zmian, których spodziewają się funkcjonariusze Służby Więziennej w najbliższym czasie. Liczą oni bowiem, że m.in. dzięki resortowej interwencji uda się załatwić sprawę zmian w art. 15a ustawy emerytalnej. Chodzi dokładnie o włączenie funkcjonariuszy formacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, który przygotował resort spraw wewnętrznych i administracji, dotyczący jednak - przynajmniej na razie - jedynie mundurowych ze służb podległych właśnie temu ministerstwu. 

Wsparcia z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości udzielił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który od października br. nadzoruje formację. Zapewnić miał on szefa NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tułę, że skierował pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego z poprawkami uwzględniającymi mundurowych z SW. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia z dopisywaniem formacji do listy dotyczącej np. dodatków motywacyjnych, i tym razem sztuczka może się udać. 

Wiceminister Woś przybył niedawno także z inną dobrą nowiną dla SW. W pierwszej połowie listopada przekazał on, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję o zwiększeniu dodatków służbowych dla funkcjonariuszy na czas wzmożonych obowiązków związanych z pandemią koronawirusa. Sprawa ma dotyczyć 18 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników. 

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze