Reklama

Służba Więzienna

Wiceminister rusza na pomoc. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w projekcie dot. 15a

Fot. Służba Więzienna, Facebook
Fot. Służba Więzienna, Facebook

Wygląda na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się, na wniosek związkowców, wesprzeć ich walkę o zmianę projektu przygotowanego przez resort spraw wewnętrznych i administracji, a dotyczący ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Mundurowi doczekali się bowiem projektu zmian w art. 15a tej ustawy, ale problem polega na tym, że MSWiA ujęło w nim jedynie służby sobie podległe. Nie spodobało się to funkcjonariuszom nie tylko ze Służby Więziennej, ale również Służby Celno-Skarbowej.

Wsparciem wysiłków związkowców zajął się wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który od października br. nadzoruje formację. Zapewnić miał on szefa NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tułę, że skierował pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego z poprawkami uwzględniającymi włączenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 15a. Związkowcy czekają teraz na projekt po zmianach. 

Dokumenty do rąk związkowców ze służb podległych MSWiA trafiły na początku listopada. Przekazał je wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Projekt rozwiązać ma problem różnicowania statusu funkcjonariuszy w zakresie nabywania praw emerytalnych w zależności od momentu przyjęcia do służby. Jak wspomniano, dotyczy on wszystkich służb podległych MSWiA, czyli Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, a dokładnie - jak prognozuje resort - około 8,8 tys. osób w okresie kolejnych 10 lat od wejścia w życie ustawy (którzy posiadają co najmniej 25 lat służby). Na zmiany nie załapali się mundurowi ze Służby Więziennej oraz Służby Celno-Skarbowej.

Swoje niezadowolenie związkowcy pominiętych formacji szybko przekuli w pisma skierowane w przypadku więzienników właśnie do wiceministra Michała Wosia. Podpisany pod pismem Czesław Tuła przypominał, że zgodnie z zapisami porozumienia z 2018 roku - między Ministerstwem Sprawiedliwości a związkiem - także w przypadku tej formacji sprawa zrównania statusu funkcjonariuszy miała zostać rozwiązana. Co więcej, miało to zostać załatwione do 30 września 2019 roku. 

Jak widać działania NSZZ FiPW przyniosły pierwsze efekty. Wstawiennictwo ministerstwa już na tym etapie może sporo zdziałać. Służba Więzienna ma również na swoim koncie parę sukcesów, jeśli chodzi o dopisywanie jej do projektów, które oryginalnie jej nie dotyczyły. Tak było np. w przypadku przedemerytalnych dodatków motywacyjnych wprowadzonych w 2020 roku tzw. superustawą czy 100-proc. płatnych L-4 dla mundurowych, którzy trafili na kwarantannę lub izolację w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (losy tego dokumentu są co prawda niepewne, ale nie zmienia to faktu, że formacja została dopisana do wykazu służb). Istnieje więc spora szansa, że uda się i tym razem, tym bardziej przy wsparciu resortu sprawiedliwości. 

Gorzej wygląda niestety sytuacja Służby Celno-Skarbowej, która nie pierwszy raz w dokumentach jest pomijana. Można przywołać tu te same przykłady, co w Służbie Więziennej - dodatki motywacyjne, 100-proc. płatne L-4. Niestety nie kończyło się to dopisaniem do projektów w trakcie prac legislacyjnych. W przypadku dodatków wsparcie resortu finansów "przybyło" za późno, a MSWiA dość stanowczo sprzeciwiało się dodaniu skarbowych mundurowych do listy. Walka o 100-proc. płatne L-4 i art. 15a trwa, ale także w tym przypadku formacja nie doczekała się jeszcze wsparcia ze strony resortu, któremu podlega. 

Przypomnijmy, że zgodnie z propozycją MSWiA modyfikacje zaproponowane w omawianych projekcie obejmują mundurowych, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. oraz którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadają co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych (służba w Biurze Ochrony Rządu czy wojsku), uwzględnienie w wysłudze emerytalnej poprzedzających służbę lub przypadających po zwolnieniu ze służby okresów składkowych i okresów opłacania składek (tzw. okresów pracy cywilnej). Okresy przypadające po służbie będą mogły być doliczone na wniosek do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok tzw. okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. Wprowadzone zostaną również przepisy dotyczące zasad ponownego ustalenia wysokości emerytury oraz przekazywania środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze