Reklama

Służba Więzienna

Realizacją postulatów zajmie się grupa robocza. Porozumienie w SW nie zostanie zerwane

Fot. st sierż. Wojciech Łączkowski/Facebook Służba Więzienna
Fot. st sierż. Wojciech Łączkowski/Facebook Służba Więzienna

Ostateczny termin wezwania jakie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przesłał do Ministra Sprawiedliwości minął 29 września. Do tego czasu związkowcy oczekiwali, że resort odniesie się do realizacji podpisanego w listopadzie 2018 roku porozumienia. Chodzi m.in o zmianę zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach analogicznych jak w służbach mundurowych MSWiA. Brak odpowiedzi ministerstwa miał skutkować „wypowiedzeniem porozumienia w trybie natychmiastowym”. Tak się jednak nie stało, bowiem resort związkowcom odpowiedział. Zgodnie z propozycją ministerstwa powstać ma - choć jak na razie nie wiadomo kiedy - specjalna grupa robocza, która zajmie kwestiami podnoszonymi przez związkowców.

"W dniach 28-30 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa podczas, którego podjęto stanowisko w związku z odpowiedzią z Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tuły (…) wraz z Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (…) dotyczącą realizacji zawartego w dniu 19 listopada 2018 r. Porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Wezwaniem skierowanym do Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2020 r." – informuje NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Jak się okazuje, związkowcy uznali odpowiedź ministerstwa "jako zastosowanie się do wezwania", a co za tym idzie wydaje się, że groźba zerwania porozumienia zniknęła.

Zdaniem Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, stanowisko pana Ministra zawarte w przedmiotowym piśmie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy Służby Więziennej, dla których realizacja zawartego porozumienia jest gwarancją zaufania dla władzy państwowej oraz wywiązania się z podjętych przez nią zobowiązań.

Fragment pisma przewodniczącego NSZZ FiPW do Ministra Sprawiedliwości z 30 września 2020 roku

Co zawiera ministerialna odpowiedź? Zgodnie z zapewnieniem resortu sprawiedliwości – zawartym w piśmie z 25 września - powstać ma specjalna grupa robocza, której zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących zmian w zakresie zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach jakie funkcjonują w formacjach podległych MSWiA. W skład grupy roboczej wejść mają przedstawiciele NSZZ FiPW oraz osoby wskazane przez Dyrektora Generalnego SW. Resort sprawiedliwości nie wskazał jednak – co podnoszą związkowcy – ani terminu powołania grupy roboczej ani terminu zakończenia jej prac. Zdaniem NSZZ FiPW, grupa powinna zostać powołana do 10 października i pracować aż do końca miesiąca. "Przedmiotem działań grupy winna być renegocjacja terminów realizacji postanowień, które nie zostały zrealizowane w terminach określonych w porozumieniu" – czytamy w piśmie jakie Czesław Tuła, szef NSZZ FiPW skierował do ministra sprawiedliwości.

Prace grupy roboczej nie będą należały jednak do najłatwiejszych. Już w odpowiedzi resortu sprawiedliwości zaznaczono bowiem, że decyzja o jej powołaniu została podjęta "mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 i sytuację budżetu państwa". Czy uda się wypracować rozwiązania, które satysfakcjonować będą mundurowych? Wydaje się, że cierpliwość funkcjonariuszy SW powoli się kończy, czego najlepszym przykładem była groźba zerwania porozumienia. I choć ostatecznie – póki co – do tego nie dojdzie, postulat zmiany zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy wydaje się dziś jednym z istotniejszych. To zresztą nie pierwsza próba zmiany przepisów. Związkowcy próbowali bowiem wprowadzić odpowiednie poprawki do ustawy o SW podczas prac na tzw. superustawą i choć Senat przychylił się do propozycji zmian, Sejm w głosowaniu ostatecznie je odrzucił.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym w lipcu 2018 roku, odpowiedni projekt ustawy w sprawie wyliczania wysługi lat powinien zostać przedstawiony przez szefa resortu sprawiedliwości do 1 stycznia 2020 roku. Wskazany termin przekroczony został już więc o ponad 9 miesięcy.

DM

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze