Reklama

Służba Więzienna

Podwyżki w Służbie Więziennej. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji

fot. COSSW
fot. COSSW

Projekt rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej trafił właśnie do konsultacji ze związkowcami. Zgodnie z treścią nowych przepisów, podwyżki dla strażników Służby Więziennej mają być naliczane od 1 maja 2018 roku i wynieść 48 złotych brutto miesięcznie. Większych dodatków mogą oczekiwać też funkcjonariusze SW, którzy zdali egzamin na stopień podoficerski, chorążego i oficerski.

Zgodnie z projektem rozporządzenia mnożnik kwoty bazowej, określającej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej ma wzrosnąć z poziomu 3,19 do 3,28. Jak czytamy w uzasadnieniu „ustalenie nowej wielokrotności kwoty bazowej określającej wysokość przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej ma na celu zróżnicowanie poziomu uposażeń funkcjonariuszy najmniej zarabiających w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywujących do zwiększenia zaangażowania i skuteczności działania”. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, wysokość mnożnika w Służbie Więziennej będzie się kształtowała na takim samym poziomie jak w Policji. Dziś w największej mundurowej formacji w kraju, jest to właśnie 3,28. 

Jak przewiduje resort sprawiedliwości w zmiana wskaźnika spowoduje wzrost wydatków w kolejnych latach. I tak kolejno w 2019 roku ma to być 32 057 000 złotych więcej niż w roku 2018, a w 2020 roku 33 227 000 złotych więcej niż w roku bieżącym. Jak przekonuje ministerstwo, od 2021 roku wzrost wydatków w stosunku do 2018 roku (w którym środki na wzrost uposażeń zabezpieczono w ramach budżetu SW), utrzyma się na poziomie wzrostu z roku 2020.

Kto może liczyć na podwyżkę?

Według danych resortu sprawiedliwości, podwyżką zostanie objętych 27 988 strażników zatrudnionych na etatach. Projekt zakłada podwyższenie dodatku służbowego funkcjonariuszom Służby Więziennej w służbie stałej, którzy odbyli szkolenie zawodowe zakończone złożeniem egzaminu na pierwszy stopień oficerski do 600 zł brutto, na stopień chorążego do 500 zł brutto oraz na stopień podoficerski do 400 zł brutto. 

Ponadto w wyniku zmiany mnożników przeciętnego wynagrodzenia, projekt wprowadza podwyżki uposażenia zasadniczego strażników o kwotę 48 zł brutto. W pozostałych grupach wynagrodzenia pozostaną bez zmian.

W projekcie podkreślono, że podwyżki zostały uzgodnione z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, Zarządem Głównym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

PAP/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze