Reklama

Służba Więzienna

Podwyżki dla Służby Więziennej krok bliżej. Projekt rozporządzenia w wykazie prac KPRM

Fot. Służba Więzienna, Facebook
Fot. Służba Więzienna, Facebook

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Potwierdziły się tym samym informacje przekazane 12 marca br. InfoSecurity24.pl przez Centrum Informacyjne Rządu, o tym, że ”(…) projekt oczekuje na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych”. Informacje takie przekazał również podczas sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka sekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości Patryk Jaki.

Aktualnie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej wynosi 3,28 i obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zgodnie z projektem zostanie ona zwiększona do poziomu 3,71 od dnia 1 stycznia 2019 r. "Oczekiwanym efektem podwyższenia przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej będzie podwyższenie uposażeń funkcjonariuszom, co korzystnie wpłynie na zmniejszenie rotacji kadr w Służbie Więziennej i podniesienie poziomu satysfakcji zawodowej z tytułu pełnionej służby" - czytamy w udostępnionych dziś rządowych dokumentach.

Środki finansowe na wzrost uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 r. w związku ze wzrostem wielokrotności o 0,43 oraz wydatki relacjonowane do uposażeń zostały zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 "w części 37 - Sprawiedliwość w ramach środków na funkcjonowanie Służby Więziennej oraz w rezerwie celowej - część 83, dział 758, rozdział 75818, poz. 64 Środki na modernizację Służby Więziennej".

Zgodnie z informacjami przekazanymi InfoSecurity24.pl przez Centrum Informacyjne Rządu jeszcze przed południem 12 marca br., "Centrum Analiz Strategicznych wydało opinię (dot. projektu - przyp. red.) 1 marca br. i przekazało ją do Departamentu Koordynacji Procesu Legislacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zespół Programowania Prac Rządu w trybie obiegowym przyjął dokument w miniony piątek (8 marca br. - przyp. red.)". Około godziny 15:00 dokument pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak poinformował natomiast przedstawiciel resortu sprawiedliwości Patryk Jaki podczas obrad sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, dotyczącej aktualnej sytuacji w zakładach karnych i w aresztach śledczych oraz w Służbie Więziennej oraz modernizacji tej formacji w latach 2017-2020, rozporządzenie zwiększające uposażenie funkcjonariuszy czeka na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. Dalej zostanie ono skierowane do Rady Ministrów i opublikowane. "Środki są zabezpieczone w budżecie" - zapewnił polityk.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedział tym samym na przekazane przez posła Borysa Budkę pytanie od funkcjonariuszy Służby Więziennej, dotyczące prośby o interwencję i rozwianie obaw dotyczących braku efektów prac nad realizacją zeszłorocznych obietnic i porozumień dotyczący zwiększenia ich uposażenia od 1 stycznia 2019 roku. Polityk podkreślił również, że modernizacja formacji to niewątpliwie krok w dobrą stronę, ale niezbędne jest zwiększenie liczby etatów i uposażeń oraz poprawa jakości pracy, a Służba Więzienna nadal ma "wiele potrzeb". Zaznaczył również, że liczba nadgodzin w formacji jest "ogromna", i związana oczywiście ze wspomnianymi wcześniej brakami kadrowymi, a ludzi do pracy "trudno znaleźć". Według danych podanych wcześniej przez posła Michała Szczerbę, ich liczba wynosi łącznie obecnie 2 mln godzin.

Jaki informował również, że średni wzrost uposażenia funkcjonariusza to 1666 złotych przez ostatnie trzy lata. Sekretarz stanu dodał także, że "system penitencjarny przeszedł przez ostatnie lata wiele zmian, ale to nie znaczy, że jest pozbawiony problemów".

Kwota przeciętnego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy. Źródło: NSZZ FiPW
Kwota przeciętnego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy. Źródło: NSZZ FiPW

Przypomnijmy, że w rozmowie z funkcjonariuszem warszawskiego aresztu śledczego usłyszeliśmy na początku miesiąca, że jeżeli do końca kwietnia "nie będzie wypłaty podwyżki", to funkcjonariusze "pójdą na L-4". Pracownicy SW mają już być poddenerwowani faktem, że na ich kontach nie pojawiły się jeszcze wywalczone dodatkowe pieniądze. "Śmiejemy się przez łzy, że to taka tradycja - zawsze ostatni" - mówi starszy strażnik i dodaje, że "żadne postulaty nie są jeszcze zrealizowane, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy obiecanej podwyżki" - podkreślał.

SW w liczbach

Poseł Szczerba przywołał również statystyki dotyczące napadów na funkcjonariuszy, których w 2017 roku odnotowano 112. Natomiast, jak informował jeszcze w 2018 roku InfoSecurity24.pl, do 21 sierpnia 2018 roku podobnych zdarzeń było już 110. Poseł mówił również o funkcjonujących w polskich jednostkach penitencjarnych celach wieloosobowych, podając za przykład pomieszczenia 18-osobowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że w tym przypadku należy używać formy pojedynczej, bowiem istnieje jedna taka cela. Natomiast na początku stycznia br. Służba Więzienna zapowiedziała stopniową likwidację cel większych niż 10-osobowe. Według statystyk Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, podawanych dalej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, na 31 lipca 2018 roku w zamkniętych zakładach funkcjonowało 89 cel większych niż 10-osobowe. Najwięcej, bo po 23, jest wśród nich pomieszczeń dwunastoosobowych i szesnastoosobowych.

Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz podczas dyskusji przywołała kolejne statystyki, dotyczące między innymi liczby zgonów osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych. Jak podała w roku 2018 było ich 170, a w 2017 roku - 153. W poprzednich latach było ich 123 i 105, odpowiednio w roku 2016 i 2015.

image
Fot. Statystyki roczne Służby Więziennej, Źródło: Biuro Służby Zdrowia CZSW
image
Fot. Statystyki roczne Służby Więziennej, Źródło: Biuro Służby Zdrowia CZSW

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze