Reklama

Służba Więzienna

Funkcjonariusze Służby Więziennej z większą wypłatą. Premier podpisał rozporządzenie

Fot. D. Mikołajczyk
Fot. D. Mikołajczyk

Funkcjonariusze Służby Więziennej po blisko 5 miesiącach od podpisania porozumienia otrzymają zagwarantowane w nim podwyżki. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie, wzrośnie z poziomu 3,28 do 3,71. Rozporządzenie, które umożliwi wypłatę wyższych pensji, zostało podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego - poinformował NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Podwyżki mundurowym przysługują od stycznia tego roku, zatem funkcjonariusze SW niebawem oprócz comiesięcznie wyższej pensji, powinni otrzymać też czteromiesięczne wyrównanie. 

Funkcjonariusze Służby Więziennej na obiecane podwyżki czekali od listopada. Najpierw dość mozolnie postępował sam proces tworzenia projektu zmian przepisów, potem rozporządzenie na jakiś czas „utknęło” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Gotowe przepisy, po niezbędnych konsultacjach i opiniach, do podpisu premiera wysłano więc dopiero 3 kwietnia.  Dziś zostało ono podpisane, a co za tym idzie podwyżki w SW stały się faktem.

"W dniu dzisiejszym Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tułę o tym, że w dniu dzisiejszym zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiące przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej" - czytamy w komunikacie wydanym przez NSZZFiPW. Związkowcy dodają, żę "w kwestii dotyczącej sytuacji panującej w niektórych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła spotyka się z Wiceministrem Patrykiem Jakim w dniu 15 kwietnia 2019 r.". Przypomnijmy, że na 16 kwietnia funkcjonariusze SW,  m.in. w związku z brakiem obiecanych podwyżek, planowali pikietę przed ministerstwem sprawiedliwości.

image
fot. NSZZFiPW

Zgodnie z porozumieniem oraz podpisanym dziś rozporządzeniem, pensje mundurowych wzrosną (wraz z nagrodą roczną) przeciętnie o 655 złotych brutto. "Zmiany polegają na zmianie mnożników przeciętnego uposażenia stanowiącego uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy, co w konsekwencji będzie skutkować podwyżką stawek uposażenia zasadniczego o kwotę 520 złotych na stanowiskach zaszeregowanych w grupie od 2 do 39" – mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu projekty rozporządzenia. Pierwsza grupa zaszeregowania pozostaje na niezmienionym poziomie. Podwyżka uposażenia zasadniczego spowoduje wzrost wydatków z tytułu dodatku za wysługę lat. Co za tym idzie, łącznie uposażenie zasadnicze, razem z dodatkiem za wysługę lat, wzrośnie przeciętnie o 604 złote brutto na etat. Brakujące 51 złotych to kwota wynikająca ze wzrostu nagrody rocznej, czyli tzw. trzynastki.

To nie jedyna podwyżka, jaka w najbliższym czasie czeka SW. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, kolejny wzrost wynagrodzeń (średnio, nie mniej niż 500 złotych brutto na etat) powinien nastąpić od stycznia przyszłego roku.

Zgodnie z wyliczeniami podwyżki w 2019 roku pochłoną kwotę 221 122 000 złotych. Łącznie zwiększenie uposażeń w SW w latach 2019-2028 ma kosztować budżet państwa 2 363 761 000 złotych. 

Przypomnijmy, że w Służbie Więziennej trwa pierwsza w historii modernizacja. Jak podkreślają przedstawiciele kierownictwa formacji, część środków na zwiększenie uposażeń pochodzi właśnie z ponad 1,5 mld budżetu modernizacyjnego.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze