Reklama

Służba Więzienna

Finansowe propozycje dla mundurowych ze Służby Więziennej

Areszt Śledczy Międzyrzecz Służba Więzienna
Autor. Areszt Śledczy Międzyrzecz/Facebook

Niedawno o przyznaniu przez premiera Mateusza Morawieckiego dodatkowych środków finansowych dla mundurowych informował resort spraw wewnętrznych i informacji, a teraz czas przyszedł na resort sprawiedliwości. Jak podaje Ministerstwo we wspólnym komunikacie ze Służbą Więzienną, strona rządowa - w wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi - zadecydowała o dodatkowych środkach finansowych, które zostaną przeznaczone m.in. na świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby, wzrost środków finansowych za nadgodziny, zmianę sposobu naliczania dodatku za wysługę lat oraz zwiększenia środków finansowych na poprawę warunków pełnienia służby. Ponadto, fundusz nagród w przyszłym roku zwiększony zostanie o 6 mln złotych. W przypadku Służby Więziennej pojawią mają się nawet rozwiązania, które - jak czytamy - uwzględniają specyfikę tej formacji i nie zostaną wprowadzone w innych służbach mundurowych.

Reklama

I ponownie, tak jak MSWiA, w obliczu nowych rozwiązań, które poprawić mają sytuację finansową funkcjonariuszy Służby Więziennej, resort sprawiedliwości oraz kierownictwo samej formacji apelują o to, by mundurowi, którzy złożyli raporty o odejście na zaopatrzenie emerytalne ponownie przeanalizowali te decyzje. Dyrektor Generalny Służby Więziennej zobligowany ma zostać do umożliwienia wycofania już złożonych wniosków bez żadnych konsekwencji.

Reklama

Prawie jak w MSWiA

Od 2023 r., tak jak formacje MSWiA, wszyscy funkcjonariusze SW z 15-letnim stażem służby będą otrzymywali specjalne świadczenie motywacyjne, które będzie rozpoczynało się od 5 proc. i będzie rosło co roku o dodatkowy 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i w żaden sposób nie wyklucza się z już wprowadzonymi świadczeniami w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby. W przypadku wysługi powyżej 32 lat kwota ta będzie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej.

Reklama

Czytaj też

Wynegocjowano również, jak czytamy, zwiększenie środków dla Służby Więziennej w wysokości adekwatnej do kwoty przyjętej dla służb mundurowych podległych MSWiA, tj. 6 mln zł, które zostaną przeznaczone na fundusz nagród (dla Policji, PSP, SG i SOP to 30 mln złotych).

Waloryzacja uposażeń w Służbie Więziennej wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Niezależnie od tego, w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie przeznaczonej na pełny rok w średniej kwocie 639 zł brutto (licząc z nagrodą roczną).

Coś specjalnie dla Służby Więziennej

Kierownictw resortu sprawiedliwości i Służby Więziennej podkreślały, że niektóre z wynegocjowanych ze związkowcami rozwiązań są dedykowane tylko więziennikom. I tak, w przyszłym roku formacja otrzymać ma dodatkowe środki na zabezpieczenie wypłaty dla funkcjonariuszy Służby Więziennej rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę, co pozwolić ma na zmniejszenie zaangażowania funkcjonariuszy z innych działów do wykonywania zadań ochronnych. Będzie to ponad 14 mln złotych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej wprowadzi od 1 stycznia 2023 roku nową regulację polegającą na zmianie ustalania wysokości dodatku po 15 latach służby - dodatek za wysługę lat wzrastać będzie o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35 proc. po 30 latach służby. Projekt został opracowany na podstawie ustaleń ze spotkania, które odbyło się 25 maja 2022 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Szacunkowe skutki finansowe zmiany sposobu określania wysokości dodatku z tytułu wysługi lat w skali 10 lat budżetowych określono na około 110 mln zł.

Czytaj też

Zwiększyć ma się również kwota przeznaczona na poprawę warunków pełnienia służby w 2023 roku. Wzrośnie ona o blisko 17,5 mln złotych, czyli o 70 proc. Ma to być, jak pisze kierownictwo, realizacja postulatów związków zawodowych działających w Służbie Więziennej, w tym porozumienia z 2018 roku oraz rozszerzenie programu "funkcjonariusz pro", ujętego w nowej ustawie modernizacyjnej.

To jednak nie koniec dialogu - zapewnia resort sprawiedliwości oraz kierownictwo Służby Więziennej. Rozmowy o nowych rozwiązaniach mają trwać dalej, zwłaszcza o tych odnoszących się do nowej ścieżki awansowej i innych możliwych do wprowadzenia dodatków (m.in. stołeczny czy związany ze szczególną służbą w warunkach zakładów karnych i aresztów śledczych).

Reklama

Komentarze (2)

  1. Bolo1978

    A co z tymi co nie mają 15 lat służby leżą i pachną. 15 i więcej to w większości działy inne niż ochrona. W zmianach 15 to około 25% składu z tego część odejdzie na emkę. Trzeba koledzy zacząć na L4 chodzić zobaczymy czy 15 wystarczy żeby zmiany obstawić

  2. prawy I sprawiedliwy

    Kolega mnie oświecił więc napiszę.. A co z zapisem, że po 30 latach pracy wystarczy powiadomić funkcjonariusza, że już nim nie będzie za pół roku.. Hehe.. te 32 lata to miraż dla wybranych... super.. Powiedział jeszcze: kierunek właściwy jeśli chodzi o funkcjonariuszy.. teraz tylko dać im nagrody z podziwiałem na I i II linię i będzie pierdu..

Reklama