Reklama

Służba Więzienna

Co z nagrodami w SW? Jest pomysł na jakich zasadach je przyznać

areszt śledczy w bydgoszczy
Autor. Areszt Śledczy w Bydgoszczy/Facebook

W kwestii tego, na jakich zasadach należy dokonać wypłat „nagród uznaniowych” w Służbie Więziennej porozumieli się już obie związkowe centrale działające w formacji. Mundurowi stworzyli kryteria, według których nagrody miałyby zostać rozdysponowane, a swoje pomysły przesłali do Dyrektora Generalnego SW i wiceszefa resortu sprawiedliwości. Czy związkowe ustalenia przełożą się na konkretne decyzje?

Reklama

Jak czytamy - zdaniem związkowców z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność" - nagrody powinny zostać wypłacone najpóźniej do 15 lipca. Czasu na "ustalenia" nie pozostało więc wiele. Podstawowym pytaniem, jakie zawsze należy zdać gdy mowa o pieniądzach, dotyczy tego, skąd je wziąć. Mundurowi mają jednak swój pomysł na sfinansowani nagród w formacji. Po pierwsze, środki pochodzić mają z funduszu motywacyjnego (utworzonego w ubiegłym roku w miejsce niepowstałego funduszu nagród), a dokładniej rzecz ujmując, z tego co tam pozostało. Oprócz tego, finansowanie nagród opierać ma się o połowę środków z odpisu na nagrody uznaniowe (w tym roku fundusz nagród zgodnie z ustawą budżetową powołano do życia), o rozliczenie "13-stki" za 2021 roku (wypłaconej w tym roku) oraz o – jak wnioskują – "całość środków z oszczędności powstałych w wyniku bieżących wakatów". Choć nie podano liczb, biorąc pod uwagę to, z ilu źródeł pochodzić mają pieniądze, można się spodziewać, że – gdyby kierownictwo MS i SW przystało na tę propozycję – pula do podziału nie byłaby wcale taka mała. 

Reklama

Każdemu po równo?

Związkowcy chcą, by "podstawową kwotę nagrody w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza" ustalono "w takiej samej kwocie dla wszystkich funkcjonariuszy bez względu na stopień i stanowiska służbowe". Co więcej, nagrodę otrzymać mają funkcjonariusze pełniący służbę zgodnie ze stanem na 1 lipca 2022 roku.

Reklama
Nagroda zostaje pomniejszona proporcjonalnie do ilości dni nieobecności. tj. o 1/180 za każdy dzień nieobecności, której powodem jest absencja chorobowa powodująca zgodnie z ustawą wypłatę wynagrodzenia w wysokości 80%. Powodem pomniejszenia nagrody nie mogą być urlopy ojcowskie, macierzyńskie czy rodzicielskie.
fragment pisma skierowanego do Michała Wosia, wiceszefa resortu sprawiedliwości

Przy wypłacie nagród pod uwagę brany miałby być okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. Nagrody otrzymać mają wszyscy mundurowi, także ci przyjęci do służby po 01 stycznia - z zachowaniem opisanej zasady proporcjonalności. Jak czytamy, środki wynikające "z potrąceń z tytułu absencji i późniejszego przyjęcie funkcjonariusza do służby w 2022 roku" mają zwiększać wysokość nagrody dla funkcjonariuszy, "którzy wykazali się w okresie branym pod uwagę 100% obecnością w służbie". "Środki te należy przyznać funkcjonariuszom spełniających kryteria 100% obecności w kwocie równej dla każdego uprawnionego" – piszą związkowcy. 

Czytaj też

Co więcej, mundurowi wnioskują, by funkcjonariusze, którzy w grudniu ubiegłego roku nie otrzymali nagrody uznaniowej ze środków specjalnego funduszu motywacyjnego oraz środków pozostających do dyspozycji jednostek SW "ze względu na toczące się postępowanie dyscyplinarne", które następnie zostało umorzone lub wydano orzeczenie o uniewinnieniu, otrzymali "odpowiednie wyrównanie".

Wspólne stanowisko obu central związkowych może tylko pomóc w osiągnięciu celu, jednak czy resort oraz kierownictwo SW przystaną na propozycje, to już inna sprawa. Nie od dziś wiadomo, że kwestia zasad podziału pieniędzy potrafi rozgrzać debatę w mundurowych szeregach, więc zapewne i tym razem tak się stanie. Biorąc jednak pod uwagę kadrowe problemy formacji, o których mówi się już od dawna, wszystkie działania motywujące i zachęcające do pozostania w służbie są na wagę złota. Na jakich zasadach przekują się one na konkretne złotówki w mundurowych kieszeniach, przekonamy się lada moment.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze