Reklama

Służba Więzienna

Będzie finansowa rekompensata za niższe stanowiska w SW

fot. Twitter/Służba Więzienna
fot. Twitter/Służba Więzienna

Zastępcy dowódców zmian w oddziałach zewnętrznych pełniących funkcję aresztów śledczych otrzymają, w ramach rekompensaty, wyższe dodatki służbowe – wynika z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl. Taką decyzję, na wniosek więziennej „Solidarności”, podjął szef formacji, gen. Jacek Kitliński.

"W nawiązaniu do pisma nr KS.32.2021.AK z dnia 1 czerwca 2021 roku, w którym zwróciliście się Państwo z wnioskiem w zakresie podwyższenia dodatków służbowych funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany w oddziałach zewnętrznych pełniących funkcję aresztów śledczych, informuję, że przedmiotowy wniosek popieram" - czytamy w piśmie jakie szef Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński skierował do szefa przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność". To odpowiedź, na złożony niedawno przez związkowców wniosek, w którym postulowali wprowadzenie rekompensat dla zastępców dowódców zmian pełniących służbę w oddziałach zewnętrznych. Jak się okazuje, kierownictwo SW przychyliło się do pomysłu związkowców.

Mając na uwadze charakter wykonywanych obowiązków służbowych przez zastępców dowódców zmian w oddziałach zewnętrznych pełniących funkcję aresztów śledczych, polegającymi m.in. na realizowaniu przyjęć osób do odbycia kary, osób tymczasowo aresztowanych czy ukaranych, dokonywaniu zwolnień czy też organizowaniu konwojów do placówek medycznych, które to działania są wykonywane po godzinach pracy administracji, podzielam Państwa stanowisko w przedmiotowej sprawie.

fragment pisma gen. Jacka Kitlińskiego do przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność" Andrzeja Kołodziejskiego

Kierownictwo formacji zdecydowało się też przychylić jeszcze do jednej prośby związkowców. Jak poinformowano, podwyższenie dodatków służbowych dla zastępców dowódców zmian wykonujących obowiązki w oddziałach zewnętrznych pełniących funkcję aresztów śledczych, nastąpić ma niezależnie od obecnie przeprowadzanej regulacji dodatków dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Z czego wynikają zmiany? Jak mówił jeszcze w styczniu w rozmowie z InfoSecurity24.pl szef więziennej "Solidarności" Andrzej Kołodziejski, "w ostatnich latach status niektórych aresztów śledczych zrównano ze statusem oddziałów zewnętrznych", a powodem takich zmian, była "m.in. racjonalizacja środków przeznaczanych na kadrę zarządzającą". W efekcie reorganizacji zlikwidowano stanowiska dowódców zmian, jednak zadania – jak przekonywał Kołodziejski – pozostały de facto te same. Teraz, w wyniku decyzji szefa SW, w zamian za niższe stanowiska mundurowi mają otrzymać – w postaci wyższych dodatków służbowych  rekompensaty.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze