Reklama

Służba Ochrony Państwa

Zasady składania oświadczeń majątkowych w SOP do zmiany

Fot. InfoSecurity24.pl

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany rozporządzenia w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Pojawienie się nowelizacji obowiązujących przepisów zbiegło się z podanymi przez InfoSecurity24.pl informacjami potwierdzającymi – właśnie na podstawie złożonego oświadczenia majątkowego – fakt odejścia z formacji jej szefa, ppłk. Pawła OIszewskiego. Jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć, przygotowana w MSWiA nowelizacja związana jest z opublikowanym przez naszą redakcję materiałem o przejściu na emeryturę komendanta SOP.

Reklama

Obecnie funkcjonujące rozporządzenie dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa mówi o tym, że mundurowy składa oświadczenie m.in. w przypadku zwolnienia ze służby na pisemne żądanie Komendanta Służby Ochrony Państwa lub osoby przez niego upoważnionej, a w przypadku zwolnienia ze służby Komendanta Służby Ochrony Państwa na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania oraz "równocześnie z pisemnym zgłoszeniem wystąpienia ze służby, w przypadku zwolnienia ze służby". Tak stało się w przypadku opuszczającego szeregi formacji ppłk. Pawła Olszewskiego.

Reklama

Czytaj też

Reklama

MSWiA zamierza – jak czytamy w uzasadnieniu – ujednolicić terminy i tryb składania oświadczeń. Po zmianach, będzie to następować na 14 dni przed dniem zwolnienia ze służby, chyba że termin ten nie będzie mógł być dochowany np. "w związku z terminem zwolnienia". Zmiana ta jest o tyle ciekawa, że właśnie dzięki oświadczeniu majątkowemu, które obecny szef SOP złożył w dniu wystąpienia z raportem o odejście z formacji, pojawiające się informacje o jego rezygnacji udało się potwierdzić. Oświadczenie majątkowe opublikowano bowiem w Biuletynie Informacji Publicznych formacji. Po nowelizacji przepisów, będzie się tam ono pojawiać dopiero na 14 dni przed formalnym odejściem. Zatem, gdyby przepisy te obowiązywałyby obecnie, fakt planowanego odejścia ze służby ppłk. Olszewskiego – jeśli nie potwierdziłoby go ani MSWiA, ani sam SOP – moglibyśmy zweryfikować dopiero na dwa tygodnie przed momentem opuszczenia formacji (czyli pod koniec grudnia tego roku), chyba, że wcześniej podałoby je MSWiA, KPRM lub SOP.

Funkcjonariusz składa oświadczenie o stanie majątkowym w terminie: 1) 14 dni od dnia rozpoczęcia służby, według stanu na dzień mianowania; 2) 14 dni przed dniem zwolnienia ze służby, a w przypadku gdy termin ten nie może zostać zachowany – niezwłocznie, lecz nie później niż w dniu zwolnienia ze służby, według stanu na dzień złożenia oświadczenia o stanie majątkowym; 3) 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Komendanta Służby Ochrony Państwa lub osoby przez niego upoważnionej, według stanu na dzień otrzymania pisemnego żądania.
Fragment projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Przypomnijmy, doniesienia o tym, że szef SOP ma zamiar stanowisko opuścić, jako pierwszy podał – 13 października - portal TVN24. InfoSecurity24.pl, oprócz nieoficjalnych informacji, potwierdzających te podawane przez TVN24, dotarł też do oświadczenia majątkowego szefa SOP, złożonego przez ppłk. Pawła Olszewskiego 7 października, "w związku z rozwiązaniem stosunku służbowego z dniem 7 stycznia 2023 r". Zawarte w nim informacje nie budziły wątpliwości, a fakt rezygnacji ze służby potwierdził 14 października w rozmowie z PAP rzecznik prasowy komendanta SOP. 

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje – oprócz opisywanej zmiany –  też kwestie związane m.in. z trybem postępowania w zakresie składania oświadczeń oraz ich analizy.

undefined
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze