Reklama

Służba Ochrony Państwa

Kierowcy SOP idą na kurs doskonalenia jazdy [AKTUALIZACJA]

Fot. SOP
Fot. SOP

Formacja ochraniająca najważniejsze osoby w Polsce zajmie się doskonaleniem techniki jazdy swoich kierowców. Służba Ochrony Państwa planuje wynajem ośrodka, na którym realizowane będą kursy. Ich terminy zaplanowano aż do końca bieżącego roku. Czy to efekt nowego zarządzenia w sprawie szkolenia z zakresu techniki jazdy pojazdami, które pojawiło się w połowie 2019 roku?

Reklama

Jak dowiedzieliśmy się po otwarciu ofert, które odbyło się 27 lutego br, realizacją zamówienia dla Służby Ochrony Państwa zainteresowane są dwa podmioty. Formacja na sfinansowanie go przeznaczyć zamierza dokładnie 507 270 złotych brutto. Pierwsza propozycja pochodzi od "Moto Park" Mariola Cąkała. Potencjalny wykonawca proponuje wynajem obiektu, który znajduje się do 150 km od siedziby SOP. Co ciekawe, swoją ofertę wycenił dokładnie na… 507 270 złotych brutto. Innymi słowy, co do grosza wstrzelił się w budżet formacji na realizację tego zamówienia.

Druga złożona w terminie oferta pochodzi od spółki "ABEROS" z Poznania. Cena oferty w tym przypadku jest nieco niższa, gdyż wynosi 480 010 złotych brutto. Natomiast obiekt, którego wynajęcie oferuje spółka, znajduje się od 251 do 350 km od warszawskiej siedziby SOP.

Czas się doszkolić?

Służba Ochrony Państwa jest zainteresowana wynajmem elementów infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu. Zakończenie realizacji zamówienia formacja zaplanowała na 31 grudnia 2020 roku. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia SOP wskazuje dokładne terminy świadczenia usług wynajmu:

image
Źródło: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wynajem elementów infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy wraz zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu

Formacja określa również w jakich godzinach chce mieć dostęp do obiektu szkoleniowego w jednym cyklu i zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby tych godzin we wskazanych w dokumentach terminach. Co więcej, zaznacza że na terenie obiektu szkoleniowego w czasie korzystania z niego przez SOP nie mogą być prowadzone żadne inne zajęcia czy przedsięwzięcia i nie mogą tam przebywać w tym czasie osoby inne, niż pracownicy. Natomiast zajęcia realizowane tam przez formację nie mogą być bez jej zgody rejestrowane.

SOP wskazuje, że oprócz spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury dotyczącego doskonalenia techniki jazdy dla ośrodka doskonalenia technik jazdy stopnia wyższego, wykonawca musi również zapewnić przede wszystkim tor ziemny do jazdy w terenie z wytyczonymi drogami oraz przeszkodami terenowymi w postaci podjazdów, zjazdów, trawersów, terenu grząskiego, terenu piaszczystego ciasnych zakrętów o powierzchni co najmniej 3 hektarów przystosowany do jazdy samochodem terenowym. Plac manewrowy ma mieć długość nie mniejszą niż 1300 m i 20 m szerokości, i posiadać równą nawierzchnię wykonaną z asfaltu lub betonu bez ubytków wpływających na bezpieczeństwo oraz nie zawierać w swoich granicach elementów płyt poślizgowych, w tym co najmniej 900 m odcinka prostego, wraz ze strefą bezpieczeństwa pozbawioną przeszkód, w tym przeszkód stałych o szerokości z każdej strony minimum 15 metrów. Na liście znajdziemy także informację, że nawierzchnia płyty poślizgowej powinna być równa, bez ubytków wpływających na bezpieczeństwo, wykonana z asfaltu, kostki brukowej lub betonu, pokryta farbami lub przygotowana w inny sposób oraz nawadniana za pomocą sprawnej instalacji i urządzeń do nawadniania tak, aby nawierzchnia asfaltowa była bardziej śliska niż mokra. Co więcej, płyta poślizgowa ma mieć formę pełnego pierścienia ze strefami bezpieczeństwa. Wykonawca ma również zapewnić pojazd typu SKID CAR w jednym cyklu szkoleniowym.

Formacja przesłane jej oferty oceni w oparciu o dwa kryteria, czyli cenę i odległość obiektu szkoleniowego od jej siedziby (maksymalnie 350 km). Wagę pierwszego z nich wskazano na 60, a drugiego - 40. Na składanie propozycji zainteresowani realizacją zamówienia wykonawcy mieli czas do 27 lutego, do godz. 10:00. Ogłoszenie opublikowane zostało zaledwie 18 lutego br., co oznacza, że SOP nie dał potencjalnym oferentom za dużo czasu na przygotowanie dokumentów. Wyniki postępowania poznamy zapewne w ciągu 30 dni od otwarcia ofert, gdyż właśnie przez tyle dni potencjalny wykonawca będzie związany ofertą.

Jak podkreślał InfoSecurity24.pl na początku roku, kolizyjna jazda kierowców formacji to temat, który - niestety - wraca regularnie. Warto jednak ponownie podkreślić, że problem z kierowcami ma się ciągnąć za formacją, czy to BOR, czy SOP, już od wielu lat. Rok 2020 może stanowić dla nich jednak nowe otwarcie. Stara się o to na pewno szef formacji, który zalecił stosowanie od Nowego Roku wytycznych, mających pomóc w - jak informuje wiceminister Maciej Wąsik - zapewnieniu "jednolitych zasad doboru oraz kwalifikowania funkcjonariuszy przeznaczonych do wykonywania zadań w grupach ochronnych w charakterze kierowców". 

Mjr Paweł Olszewski "mając na względzie zapewnienie jednolitych zasad doboru oraz kwalifikowania funkcjonariuszy przeznaczonych do wykonywania zadań w grupach ochronnych w charakterze kierowców", zalecił stosowanie od 1 stycznia opublikowanych przez Wąsika wytycznych. Wspomnianych wytycznych na liście umieszczono dokładnie dziewięć. Przykładowo, o realizację zadań kierowcy w grupach ochronnych SOP ubiegać się mogą funkcjonariusze posiadający prawo jazdy co najmniej kategorii B i doświadczenie w kierowaniu pojazdami oraz pozytywną rekomendację wydaną przez komórkę właściwą w sprawie szkolenia z techniki i taktyki prowadzenia pojazdów weryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez co najmniej dwóch przedstawicieli komórki właściwej w sprawie szkolenia z techniki i taktyki prowadzenia pojazdów.

Natomiast w kwietniu 2019 roku, być może w reakcji na liczne doniesienia na temat zdarzeń drogowych z udziałem funkcjonariuszy, szef SOP wydał zarządzenie w sprawie szkolenia z zakresu techniki jazdy pojazdami, z których korzystają. W zastępstwie dokument podpisał wtedy zastępca płk Paweł Tymiński. Zarządzenie, opublikowane 22 marca 2019 roku, określa cele i sposób prowadzenia szkolenia kierowców SOP, jego organizację, zakres tematyczny i wskazówki metodyczne. Zgodnie z zapisami zarządzenia, wszytko po to, by zapewnić ciągłość procesu szkolenia funkcjonariuszy SOP, a także uzupełnić i poszerzyć wiedzę teoretyczną. Chodziło także o doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa osób poruszających się pojazdami będącymi na wyposażeniu SOP, nabycia i podniesienia umiejętności prowadzenia pojazdów SOP oraz doskonalenia techniki jazdy w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych.

Jak podkreślał jeszcze w kwietniu 2019 roku InfoSecurity24.pl, ciekawe są również wskazówki metodyczne i zakres tematyczny szkoleń teoretycznych i praktycznych. Zdecydowana większość zagadnień, jakie mają być poruszone na szkoleniach, jest tożsama z tymi, jakie omawiane są na kursie teoretycznym i praktycznym na prawo jazdy - od omówienia właściwej pozycji fotela i kierownicy, poprzez zapoznanie z działaniem rozmaitych systemów w rodzaju ABS, ustawianie lusterek, do bezpieczeństwa drogowego i sposobów parkowania. 

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama