Służby Mundurowe

POLSECURE po raz drugi

Fot. Targi Kielce

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów POLSECURE odbędzie się w Targach Kielce w kwietniu 2023 roku.

Międzynarodowe Targi POLSECURE to efekt współpracy Targów Kielce z Komendą Główną Policji. Specjalistyczne wydarzenia wymaga merytorycznego i taktycznego wsparcia. W projekt zaangażowane są komendy główne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, a także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisja Nadzoru Finansowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W pierwszej edycji wystawy uczestniczyło blisko 100 wystawców. Partnerem Strategicznym Targów POLSECURE była firma WB Group, jeden z największych polskich koncernów, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologicznie rozwiązań w sektorze obronnym i cywilnym.

Czytaj też

POLSECURE 23, pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, po raz kolejny będą w pełni poświęcone bezpieczeństwu publicznemu. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania oferty firm specjalizujących się w produkcji wyposażenia specjalnego, środków ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego, oprogramowania służącego łączności, dowodzeniu czy kontroli, ale także do wymiany doświadczeń i rozmów o rzeczywistych potrzebach służb mundurowych.

Obok ekspozycji kluczowym elementem wydarzenia będzie Międzynarodowa Konferencja Policyjna organizowana przez Komendę Główną Policji. Podczas drugiej edycji Targów spotkanie koncentrowało się będzie na trzech głównych tematach: cyberbezpieczeństwo, laboratorium kryminalistyczne oraz logistyka.

POLSECURE na Targach Kielce gościć będzie od 25 do 27 kwietnia 2023 roku.

Komentarze