Reklama

Policja

Życzliwy i schludny rosyjski policjant

Fot. MVD/Facebook (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej)
Fot. MVD/Facebook (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej)

MSW Rosji ogłosiło projekt kodeksu etyki dla policjantów, w którym zaleca funkcjonariuszom godne i życzliwe zachowanie i powstrzymywanie się od przekleństw. Są też zalecenia dotyczące wyglądu: wyprasowany mundur, u mężczyzn starannie ogolona twarz, a u kobiet umiarkowany makijaż.

Wytyczne opublikowano w poniedziałek na portalu, na którym zamieszczane są projekty aktów prawnych. Dokument zawiera wskazówki zachowania na służbie i poza nią - zarówno dla szeregowych policjantów, jak i dla ich zwierzchników.

Prócz kompetencji, obowiązkowości, dyscypliny i działania zgodnie z prawem policjant powinien "zachowywać się godnie, grzecznie i życzliwie", budząc w ten sposób "zaufanie i szacunek" obywateli do policji. W trakcie działań śledczych ma "dążyć do maksymalnego zmniejszenia szkód moralnych", podczas rewizji - nie dopuszczać do niedbałego traktowania przedmiotów osobistych i cennych dla właściciela. Osobom, które naruszają prawo, funkcjonariusz powinien udzielać wyjaśnień w sposób "życzliwy, przekonujący i jasny".

Przy urządzaniu miejsca pracy policjant powinien zachować "skromność i poczucie miary", nie umieszczać tam przedmiotów zbytku. Podczas kontroli i inspekcji zaleca mu się niekorzystanie z poczęstunków i upominków.

Wśród zasad zachowania na służbie i poza nią MSW wymienia: poszanowanie obyczajów, tradycji, uczuć religijnych i specyfiki kulturowej grup etnicznych i społecznych. Policjant ma też przestrzegać kultury języka, czyli unikać przekleństw i slangu.

Funkcjonariusz za kierownicą ma być "wzorem przestrzegania przepisów ruchu drogowego i grzeczności kierowcy". Odradza mu się publiczne uprawianie gier hazardowych, palenie w niedozwolonych miejscach i spożywanie alkoholu w pracy i przed służbą.

"Godny wygląd zewnętrzny pracownika podkreśla jego stosunek do służby państwowej" - wskazano w projekcie. Mundur powinien więc być czysty i wyprasowany, obuwie - wyczyszczone. Nie zaleca się policjantom trzymania rąk w kieszeniach munduru.

Funkcjonariusz płci męskiej powinien być zawsze krótko ostrzyżony i starannie ogolony, a jeśli nosi wąsy i brodę, powinny być one starannie utrzymane. Funkcjonariusz płci żeńskiej - głosi dokument - powinien zachować skromność i umiar w makijażu. Obu płciom nie zaleca się noszenia zbytecznej biżuterii - u mężczyzn może być to tylko obrączka.

Projekt zawiera też wymogi zachowania policjantów w internecie. Publikowane przez nich informacje nie powinny zawierać "osądów i ocen dotyczących organów państwowych, osób na stanowiskach i partii politycznych". Policjanci nie powinni także na portalach społecznościowych zamieszczać zdjęć i nagrań pozwalających ustalić ich dane osobowe.

W 2011 roku w Rosji organom ochrony prawa przywrócono - po 94 latach - nazwę "policja", którą nosiły one przed przewrotem bolszewickim z 1917 roku, gdy powstała radziecka milicja. Zmianie nazwy towarzyszyła reforma i weryfikacja, która miała przyczynić się do wyeliminowania korupcji, wymuszeń i nadużyć w organach ścigania.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze