Reklama

Policja

Zmiany w Policji. Nadinsp. Rafał Kochańczyk wiceszefem formacji

Autor. Komenda Główna Policji

Dotychczasowy szef opolskiej Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk został powołany na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji. Jest to jedna z pierwszych tak poważnych zmian w kierownictwie największej formacji mundurowej, po tym jak jej stery przejął pełniący obowiązki komendanta głównego Policji insp. Marek Boroń.

Reklama

Oficjalna uroczystość objęcia obowiązków zastępcy komendanta głównego Policji przez nadinsp. Rafała Kochańczyka odbyła się w środę, w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji. Udział w niej wziął m.in. p.o komendanta głównego Policji insp. Marek Boroń, jego zastępca nadinsp. Roman Kuster, dyrektorzy biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji.

Reklama

Nadinsp. Rafał Kochańczyk w KGP będzie nadzorował sprawy logistyczne. „O tym jak funkcjonować będzie Policja, największa formacja mundurowa w Polsce w znacznym stopniu zależeć będzie od profesjonalnego działania pionu, który będzie panu generałowi podległy. Liczę zatem, że doświadczenie, wiedza i profesjonalizm pozwolą na skuteczne i sprawne zarządzanie pionem inspektor Marek Boroń.

Czytaj też

„Myślę, że to moje doświadczenie sprawi, ze przejdziemy przez ten trudny okres, ponieważ pan komendant główny Policji wyraźnie wyznaczył kierunki działania, więc jest bardzo dużo pracy przed nami” - podkreślił z kolei nowy zastępca komendanta głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk. Podziękował też za zaufanie jakim go obdarzono.

Reklama
Autor. Komenda Główna Policji

Rafał Kochańczyk służbę w Policji rozpoczął na początku lutego 1993 roku na stanowisku aplikanta na posterunku podległym Komendzie Rejonowej Policji w Gliwicach. „Przez prawie 20 lat związany był z Gliwicami, gdzie do końca marca 2012 r. piastował stanowiska kierownicze, a przez ostatnie 5 lat tego okresu był zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach. Następnie został zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, a w 2015 roku szefem garnizonu świętokrzyskiego. Rok później kierował Szkołą Policji w Katowicach, skąd po 5 latach został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, które piastował do wczoraj” - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Komendy Głównej Policji.

Czytaj też

Nadinsp. Rafał Kochańczyk na stopień generała Policji został mianowany w 2021 roku. Jest absolwentem m.in.: Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (dziś Akademię Policyjną - przyp. red.), Uniwersytetu Wrocławskiego, a w maju 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zastępców komendanta głównego Policji, w tym pierwszego zastępcę, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego Policji.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze