Reklama

Policja

Żandarmeria Wojskowa pomoże policji w "ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego"

Fot. KWP w Bydgoszczy
Fot. KWP w Bydgoszczy

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa od środy 28 października żołnierze Żandarmerii Wojskowej pomagać będą Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego - stanowi opublikowane w poniedziałek zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego.

"W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19 żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą od dnia 28 października 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii pomocy Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego" – stanowi zarządzenie premiera opublikowane w Monitorze Polskim.

To nie pierwszy raz od początku pandemii, kiedy podjęto decyzję o skierowaniu żołnierzy do pomocy policjantom. W marcu na podstawie decyzji ministra obrony narodowej pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej skierowane zostały do pomocy policji "w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego" w kraju. Decyzja obowiązywała od północy 19 marca. Dokument wydany został także w oparciu o ustawę o Policji, która w przypadkach "niecierpiących zwłoki" pozwala szefowi MON na skierowanie żołnierzy, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, do pomocy policjantom.

Skierowanie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do pomocy policji odbyło się tym razem na podstawie innych niż poprzednio przepisów. Powołano się na art. 18a ust. 1 ustawy o Policji, zgodnie z którym "w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji". Jak czytamy w kolejnym ustępie tego samego artykułu "w wypadku, o którym mowa w ust. 1, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia policjantów określone w art. 15 i art. 16. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów". 

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze