Reklama

Policja

„Wybuchowe” szkolenie policjantów pod okiem FBI

Autor. CBŚP

Funkcjonariusze z zespołu miniersko-pirotechnicznego CBŚP oraz z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z całego kraju wzięli udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia śledztw powybuchowych. Szkolenia były prowadzone pod czujnym okiem instruktorów z amerykańskiego FBI.

Specjalne szkolenie z zakresu prowadzenia śledztw powybuchowych odbyło się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu. Organizatorem instruktażu był wydział do zwalczania aktów terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI – przyp. red.) oraz ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Reklama

„Uczestnicy szkolenia składający się z funkcjonariuszy zespołu miniersko-pirotechnicznego CBŚP oraz minerów-pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z całego kraju, mieli za zadanie przećwiczenie procedur wykorzystywanych podczas prowadzonych śledztw powybuchowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu oddziaływania zjawisk fizyko-chemicznych różnych samodziałowych materiałów i urządzeń wybuchowych na otoczenie i inne osoby” – poinformował Zespół Prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji.

YouTube cover video

Szkolenie prowadzone było pod czujnym okiem instruktorów z TEDAC FBI (Centrum Analityczne Terrorystycznych Urządzeń Wybuchowych FBI – przyp. red.). „Dało to uczestnikom unikalną szansę, aby porównać procedury i techniki działania stosowane w prowadzeniu śledztw powybuchowych wykorzystywanych przez FBI z tymi w Polsce, a także wymienić się doświadczeniami” – przekazało CBŚP.

Czytaj też

CBŚP przypomniało, że Centrum Analityczne Terrorystycznych Urządzeń Wybuchowych FBI powstało w 2003 roku i jego głównym zadaniem jest „analizowanie i wykorzystywanie danych związanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, użytymi w zamachach terrorystycznych niemal na całym świecie”. „Wiele urządzeń wybuchowych, które zostały wykorzystane w zamachach trafia właśnie do TEDAC gdzie technicy, naukowcy czy analitycy mogą poznać budowę tych urządzeń, nowe trendy w ich konstrukcji oraz komponentach wykorzystywanych do ich budowy. Te działania mają na celu pomóc w neutralizowaniu lub zakłócaniu działania urządzeń wybuchowych, a następnie po ich rekonstrukcji i zbadaniu łączyć je z osobami, które je zbudowały” – dodało CBŚP.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze