Reklama

Policja

US Navy szkoli polskich policjantów

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Polscy policjanci, żołnierze i marynarze US Navy przeprowadzili zajęcia w obiektach symulacyjnych słupskiej Szkoły Policji. Działania taktyczne moderowane były przez amerykańskich instruktorów, a dotyczyły zatrzymania aktywnego strzelca ukrywającego się w pomieszczeniach piwnicznych. 

Ćwiczenia doskonalące dotyczyły postępowania taktycznego w sytuacjach, w których zamachu dokonuje tak zwany „aktywny strzelec”. Instruktorami szkolenia byli instruktorzy US Navy, specjalizujący się zarówno w realizacji zadań związanych z bezpośrednim reagowaniem na akty terrorystyczne, jak i w szkoleniu służb mundurowych.

Jak wskazuje policja, rosnące zagrożenie w Europie ze strony terroryzmu "nadaje tego typu przedsięwzięciom szczególne znaczenie", zwłaszcza gdy w przeprowadzeniu szkolenia partycypują służby, które w swoim kraju na bieżąco realizują taktykę walki zarówno pośredniej jak i bezpośredniej z terroryzmem. "Także i w tym przypadku szkolenie z innymi służbami, krajowymi i zagranicznymi sprzyja procesowi tworzenia wspólnej strategii szkoleniowej" - podkreśla formacja.

W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele Szkoły Policji w Słupsku, Naval Support Facility Redzikowo i Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie. To kolejne z polsko-amerykańskich przedsięwzięć jakie realizują wspólnie, na mocy podpisanego porozumienia, Szkoła Policji w Słupsku i Baza Amerykańska w Redzikowie. Wymiernym efektem tej współpracy są właśnie takie ćwiczenia dotyczące działań interwencyjnych, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i prowadzeniem ognia z broni osobistej amunicją bojową i obezwładniającą.

Umowa o współpracy szkoleniowej między Szkołą Policji w Słupsku i Bazą Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie podpisana została pod koniec 2017 roku. Podobne porozumienie ze słupską placówką podpisał wtedy Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie. 

Pierwsza umowa przewiduje organizację i realizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych dla przedstawicieli Szkoły Policji i marynarzy U.S. Navy. Wymierną formą mają być między innymi warsztaty poświęcone wybranym aspektom służby. Umowa przewiduje również wykorzystanie bazy dydaktyczno-szkoleniowej obu jednostek. Natomiast druga umowa zakłada wspólne ćwiczenia policjantów i żołnierzy, dotyczące między innymi: działań interwencyjnych, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i prowadzeniem ognia z broni osobistej amunicją bojową i obezwładniającą.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze