Reklama

Policja

Szukanie igły w stogu siana, czyli system rozpoznawania tablic rejestracyjnych w realnym działaniu

Autor. Genetec

Jako obywatele chcemy się czuć bezpiecznie i chcemy być bezpieczni. Oczekujemy, że to bezpieczeństwo zapewnią nam odpowiednie służby, jak np. policja. Zgadzamy się na to, aby cel ten był osiągany przy zastosowaniu różnego typu środków i technologii, w tym monitoringu wizyjnego. Jednocześnie zależy nam na tym, aby nasza prywatność była chroniona i nie chcemy być „podglądani”. Jednak zapewnienie bezpieczeństwa wymaga, aby służby miały dostęp do dużej ilości danych, także zapisów wideo. Wyzwaniem staje się, nie tylko obróbka rosnących strumieni danych, pozwalająca na wykorzystanie jak największej ilości informacji, zapisanych w obrazach z kamer, ale również przekonanie społeczeństwa, że te narzędzia służą obywatelom i skutecznie wspierają służby w walce z przestępczością.

Reklama

Jednym z takich narzędzi są systemy automatycznego rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ang.: automatic number plate recognition - ANPR), które możemy spotkać choćby na parkingach w centrach handlowych. Jednak systemy ANPR są również skuteczną metodą zwalczania przestępczości, w tym np. kradzieży pojazdów i są wykorzystywane przez służby wielu krajów.

Reklama

Przykładem tego typu rozwiązania, dostępnego na rynku, jest Security Center AutoVu kanadyjskiej firmy Genetec Inc. Jej flagowym produktem, oferowanym także polskim użytkownikom, jest system Security Center, będący zunifikowaną platformą o architekturze otwartej, która łączy system monitoringu wizyjnego - Omnicast, kontrolę dostępu - Synergis, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ALPR, automatic license plate recognition) - AutoVu, komunikację oraz analizy.

Firma Genetec, działająca od 1997 roku, obsługuje swoich globalnych klientów za pośrednictwem rozległej sieci sprzedawców, integratorów, certyfikowanych partnerów handlowych i konsultantów w ponad 80 krajach, a swoje rozwiązania dostarczył ponad 42 tys. klientów w 159 krajach na świecie. Obecnie firma zatrudnia 1800 pracowników. Genetec oferuje zarówno rozwiązania softwarowe, jak i hardwarowe (np. dedykowane dla systemów bezpieczeństwa serwery), tak aby zapewnić pełne bezpieczeństwo działania systemów i znajdujących się w nich danych.

Reklama

Duński projekt

W 2014 roku duńska policja zdecydowała się wdrożyć system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych AutoVu firmy Genetec. Decyzja ta poprzedzona była szeregiem testów, w tym potwierdzających, że oferowane przez Kanadyjczyków rozwiązanie jest w stanie odczytać tablice rejestracyjne z krajów wymaganych przez duńską policję. Rozwiązanie zostało dostarczone i wdrożone w 2015 roku, a pełna operacyjną gotowość uzyskało do lata 2016 roku. 

Wybór systemu AutoVu wiązał się również z instalacją 48 kamer mobilnych (w radiowozach) oraz 24 kamer w stałych posterunkach na terenie Danii.

Co warte odnotowania, to fakt, że wdrożenie systemu AutoVu przebiegło na tyle „wzorowo”, że projekt ten otrzymał w 2018 roku „Nagrodę za Wdrożenie” podczas ceremonii „Nagród Cyfryzacji”.

Oczywiście przed zespołem odpowiedzialnym za implementację ANPR w duńskiej policji stał szereg wyzwań, w tym związanych z ochroną danych osobowych. Wprowadzając AutoVu Duńczycy chcieli, aby system spełniał wymagania ustawowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, które miały wejść w życie w 2018 roku (Law Enformcement Act). Było to też istotne z punktu widzenia odbioru całego projektu w duńskim społeczeństwie, które początkowo podchodziło do niego ze sceptycyzmem i doszukiwało się w nich kolejnego rozwiązania mającego na celu śledzenie i kontrolę kierowców. Stąd też na początku pojawiły się nawet akty wandalizmu wobec stacjonarnych kamer, które jednak uległy marginalizacji, co jest efektem skutecznej akcji informacyjnej prowadzonej przez duńską policję, jak i wysokiej skuteczności systemu.

Autor. Genetec

Dzięki konstrukcji samego systemu AutoVu oraz gotowości do „customizacji” pod konkretne wymagania odbiorcy ze strony producenta – firmy Genetec, a także wsparciu duńskiego dystrybutora, udało się zaimplementować odpowiednie rozwiązania w celu ochrony wrażliwych danych, zgodne z mającymi obowiązywać przepisami. Stąd automatycznie rozpoznane tablice, nie będące „obiektem” zainteresowania ze strony policji, są usuwane z systemu po 24 godzinach w przypadku rejestracji/nagrania przez kamerę zamontowaną w radiowozie i po 30 dniach, jeśli została zarejestrowana przez jeden ze stałych posterunków.

W przekonaniu Duńczyków we wprowadzeniu systemu ANPR w policji pomogła też wysoka wydajność rozwiązania oferowanego przez Genetec. Jak podaje duńska policja system ma wysoką skuteczność, rzędu 98% jeśli chodzi o wskaźnik odczytu tablic, co przekłada się na niewielką liczbę pojazdów, których za pomocą tego systemu nie udaje się zidentyfikować i zatrzymać w przypadku, gdy są przedmiotem postępowania. Wśród przykładów akcji zakończonych sukcesem, przytaczane jest zatrzymanie sprawców strzelaniny na podstawie zapisanego i podanego policji przez światka numeru rejestracyjnego samochodu, którym poruszali się przestępcy. Innym przykładem jest współpraca z norweską policją, mająca na celu poszukiwanie i odzyskanie skradzionych w Norwegii luksusowych aut, które według podejrzeń Norwegów, miały być przerzucone na południe Europy przez terytorium Danii. Wykryte za pomocą AutoVu skradzione samochody były zatrzymywane na granicy i odzyskane.

Wysoka skuteczność systemu skłoniła szefostwo duńskiej policji do podjęcia decyzji o zwiększeniu liczby kamer o kolejnych 25 zamontowanych w pojazdach i 16 stacjonarnych w Kopenhadze i pozostałej części Zelandii. 

Obecnie toczy się również debata na temat rozszerzenia możliwości ANPR. Jest to związane z ilością danych jakie zbiera system, w postaci kilkuset tysięcy tablic rejestracyjnych dziennie i liczba ta stale rośnie. Stanowi to zarówno wyzwanie z punktu widzenia metody obróbki i zarządzania dużymi ilościami danych, stąd nieustanne poszukiwania rozwiązań choćby w postaci integracji/przesyłu danych z systemu ANPR do zewnętrznej platformy analitycznej. Z drugiej strony poszukiwane są też kolejne sposoby na wykorzystania tej technologii w walce z przestępczością i zwiększaniu bezpieczeństwa obywateli.

Duński przykład pokazuje, jak nowoczesne technologie w postaci np. systemu automatycznego rozpoznawanie tablic rejestracyjnych AutoVu, mogą pomóc w zwiększaniu efektywności działań służb porządku publicznego. Z drugiej strony, co równie istotne, ważny jest sposób w jaki służby komunikują się ze społeczeństwem, informując je o swoich planach i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Tu istotna jest zarówno transparentność takich działań, ich zgodność z różnymi regulacjami, jak i skuteczność narzędzi, dzięki której można prezentować konkretne efekty i tym samy przekonywać obywateli do wdrożonej technologii.

Artykuł sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama