Reklama

Policja

Ruszają wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Wszystko wskazuje na to, że policjanci, którzy czekają na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop doczekali się momentu, w którym należne im pieniądze trafią na ich konta. Jak poinformowało Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów, wiceszef policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał dziś informację „o uruchomieniu środków na wypłatę zaległego ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i dodatkowy, o którym mowa w art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji”.

Rozwiązanie kwestii wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest jedną ze spraw na których załatwienie mundurowi czekali już od dłuższego czasu. Ostatecznie zmiany w odpowiednich przepisach zapisano w tzw. superustawie, która po dość ekspresowym procedowaniu w Sejmie i Senacie została pod koniec września została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przewiduje ona wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 roku. TK orzekł wtedy, że art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, jest sprzeczny z konstytucją, gdyż traktuje policjantów nierówno w stosunku do innych służb. We wprowadzonej regulacji kwestia ta zostanie ujednolicona, a ekwiwalent pieniężny za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego wynosi 1/21 części miesięcznego uposażenia "wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym".

Resort spraw wewnętrznych i administracji, w toku konsultacji, nie przychylił się do propozycji zmian, by ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługiwał wszystkim funkcjonariuszom zwolnionym ze służby po 27 lipca 2001 roku. Wnioskowali o to związkowy zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Jak twierdzili, "każde zawężenie tej daty a tym samym ograniczenie liczby funkcjonariuszy uprawnionych do ekwiwalentu w wysokości ustalonej przez Trybunał Konstytucyjny będzie niezgodne z Konstytucją i spotka się ze sprzeciwem Federacji". Ekwiwalent w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługiwał będzie więc mundurowym zwolnionym ze służby po 6 listopada 2018 roku.

 Przepis art. 115a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018 r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 6 listopada 2018 r. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada 2018 r. ustala się na zasadach wynikających z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r. Przy obliczaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za rok 2018 określa się proporcję liczby dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego przysługującego przed dniem 6 listopada 2018 r. oraz od dnia 6 listopada 2018 r.

art. 9 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Jak mówił w październiku, w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, rozwiązania dotyczące art. 115a zapewne nie są "satysfakcjonujące dla dużej grupy osób, które przeszły w stan spoczynku", ale  przypomniał, że te przepisy zostały zmienione w 2001 roku. "Od tamtej pory nikt się nie upomniał o art. 115a. Zrobił to NSZZ Policjantów, który złożył tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, a ten wydał stosowny wyrok" - podkreślił. Jak dodał, "dla następnych pokoleń funkcjonariuszy, którzy będą odchodzili w stan spoczynku, te rozwiązania są już dobre". Zaznaczył jednak, że "jeżeli TK uznał, że przepis jest niekonstytucyjny od 2001 roku, to pewnie wiele spraw znajdzie się w sądach". "Nie mieliśmy tutaj niestety pola do dyskusji. Zdania prawników były podzielone. Jedni twierdzili, że nowe zasady powinny obowiązywać od daty orzeczenia, inni, że od daty publikacji wyroku, a jeszcze inni, że od daty zmiany przepisów. Te sprawy będą niestety musiały rozstrzygać sądy" - dodał. 

Choć od wejścia w życie ustawy, która wprowadza zmiany dot. ekwiwalentu, minęło już ponad 1,5 miesiąca, do dziś nie wiadomo było, kiedy ruszą wypłaty. Wszystko wskazuje na to, że stanie się to niebawem, bowiem zgodnie z informacją jaką podał NSZZ Policjantów, nadinsp. Dariusz Augustyniak, pierwszy zastępca komendanta głównego policji przekazał dzisiaj, tj. 16 listopada, przewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów informację o uruchomieniu środków na wypłatę zaległego ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i dodatkowy, o którym mowa w art. 115 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.

DM

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze