Reklama

Policja

RCB ostrzega przed ćwiczeniami antyterorrystycznymi

Autor. Lubuska Policja/Facebook

Na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”. Celem działań jest doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w poniedziałek SMS do mieszkańców stolicy, ostrzegający przed planowanymi ćwiczeniami antyterrorystycznymi policji.

Reklama

"Uwaga! Dziś wieczorem 17.04 w Warszawie ćwiczenia antyterrorystyczne Policji. Możliwe utrudnienia w komunikacji. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb" - podało RCB w przesłanym alercie.

Reklama

W poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku na terenie m. st. Warszawy rozpoczną się ćwiczenia dowódczo-sztabowe z zakresu reagowania kryzysowego pod kryptonimem "Wolf- Ram-23", których organizatorem jest Komenda Główna Policji we współpracy z FBI. Głównym celem jest reagowania służb policyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym. Ćwiczenia potrwają do środy 19 kwietnia 2023 roku, a poszczególne epizody swoim zasięgiem obejmą obszar także innych województw. W Warszawie zostaną przeprowadzone w dwóch epizodach: nr 1 na stacji Stare Bielany oraz epizod nr 2 na stacji Stadion Narodowy. W związku z tym metro na linii M1 nie będzie kursowało na odcinku pl. Wilsona - Młociny, a na linii M2 pociągi nie zatrzymają się na stacji Stadion Narodowy. Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu, w związku z przebiegiem ćwiczeń, będzie można znaleźć na stronach urzędu miasta oraz FB.

Czytaj też

Jak podkreśla KGP, trudna sytuacja za wschodnią granicą wymaga od wielu służb ciągłej gotowości oraz podnoszenia umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia. Odbywać się będą w warunkach zbliżonych do realnych, dzięki czemu możliwe będzie wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych. 

Reklama

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama