Reklama

Policja

Policjanci pójdą na zajęcia z WF-u?

Autor. policja.pl

Czyżby resort spraw wewnętrznych planował wysyłać policjantów na lekcje wychowania fizycznego i strzelania? Zgodnie z nową wersją przepisów, zobowiązani będą oni bowiem do utrzymania sprawności w tym zakresie „w szczególności poprzez udział w zajęciach i sprawdzianach”.

Reklama

MSWiA zmienia policyjne przepisy, co – jak czytamy – umożliwić ma formacji prowadzenie zajęć oraz sprawdzianów ze sprawności fizycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego, mających na celu utrzymanie odpowiedniego jej poziomu, a także nabywanie i doskonalenie umiejętności zapewniających wykonywanie przez policjanta zadań służbowych. Powodem ma być konieczność wdrożenia rozwiązań dotyczących systematycznego udziału funkcjonariuszy w takich zajęciach, co ma mieć – tłumaczy MSWiA – bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osobistego policjanta oraz innych osób podczas interwencji.

Reklama

Po poprawkach, odpowiedni artykuł ustawy o Policji (a dokładnie art. 61a ust. 1) nie będzie już mówił, że "policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez udział w doskonaleniu zawodowym". Ma on, po zmianach, brzmieć tak: "policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez udział w zajęciach i sprawdzianach ze sprawności fizycznej policjantów oraz udział w doskonaleniu zawodowym". Jak widać, i to dość wyraźnie, w nowej wersji przepisu pojawiają się wspomniane wcześniej zajęcia i sprawdziany.

Czytaj też

Podobne poprawki resort wprowadza w przepisach dotyczących strzelania (art. 61b ust. 1). I tak, w obowiązującej ustawie o Policji czytamy, że "policjant jest obowiązany utrzymywać wymagany poziom umiejętności posługiwania się bronią palną, zapewniający wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez udział w doskonaleniu zawodowym". W projekcie przyjmuje on już inną formę: "policjant jest obowiązany nabywać i utrzymywać poziom umiejętności posługiwania się bronią palną zapewniający wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez udział w zajęciach i sprawdzianach z wyszkolenia strzeleckiego policjantów".

Reklama

Modyfikacje, które wprowadza resort, przemycone zostały przy okazji zmian związanych z przekształceniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w akademie oraz utworzeniem Szkoły Wyższej Straży Granicznej. Nie są to jednak jedyne poprawki, jakie w przepisach dotyczących sprawności fizycznej, ale także strzeleckiej, pojawią się w ustawie o Policji. Ogólnie, MSWiA przepisało na nowo to, co całkiem niedawno - bo pod koniec ubiegłego roku - modyfikowało, m.in. usuwając z treści przepisów ministra. Oznacza to, że to już nie szef ministerstwa będzie określał za pomocą rozporządzenia m.in. zakres testu sprawności fizycznej oraz okoliczności uzasadniające zwolnienie policjanta z niego, czy przełożonych właściwych w tych sprawach. Znika on również z części dotyczącej wyszkolenia strzeleckiego. Zgodnie z nową wersją, decydować będą o tych sprawach komendant główny Policji oraz właściwi przełożeni, wymieni w ustawie.

Czytaj też

Wprowadzona ma zostać również zasada, że funkcjonariuszom, którzy - przykładowo - odbywają szkolenie zawodowe lub doskonalenie zawodowe centralne, realizowane także przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (lub później Akademię Policji w Szczytnie), czy biorąc udział innych tego typu przedsięwzięciach, gdzie odbywają się testy sprawności fizycznej, zostanie to uznane jako zaliczenie testu, o którym mowa w całym przepisie. Innymi słowy, policjanci, którzy w takich sytuacjach uzyskają pozytywną ocenę z testu sprawności fizycznej, w danym roku będą zwolnieni z obowiązku zaliczenia testu sprawności fizycznej w macierzystych jednostkach organizacyjnych. Zaproponowano również uszczegółowienie upoważnienia do wydania przez szefa formacji zarządzeń określających kwestie dotyczące testu sprawności fizycznej policjantów, jak również zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej oraz zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów.

Nowe zasady wejść w życie mają w styczniu 2024 roku.

Według obowiązującego jeszcze co najmniej do końca roku zarządzenia komendanta głównego policji (wydanego zaledwie w styczniu br.) w sprawie organizacji testu sprawności fizycznej, funkcjonariusze biorą udział w czterech próbach sprawnościowych: rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg; siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund; bieg ze zmianą kierunku ruchu; bieg na dystansie 1 000 m (z różnymi wymaganiami dla kobiet i mężczyzn).

Ale to nie testy ze sprawności fizycznej przyciągnęły uwagę szerokiej publiczności w ostatnich miesiącach. MSWiA przygotowała bowiem ogólny zakres wyszkolenia strzeleckiego wskazując rodzaje zajęć oraz sprawdziany z zakresu wiedzy i umiejętności posługiwania się bronią palną. Projekt tego dokumentu na rządowych stronach pojawił się dwa dni przed eksplozją granatnika do jakiej doszło w siedzibie Komendy Głównej Policji (16 grudnia 2022 roku). Ale, niespełna miesiąc później, niektóre media oceniały - błędnie - jego wejścia w życie (które nastąpiło 1 stycznia br.) jako konsekwencje tego zajścia (skądinąd nadal nie wyjaśnionego przez formację i prokuraturę, która zajmowała się sprawą). W rozporządzeniu wpisano bowiem ćwiczenia strzelania z pistoletów, rewolwerów, karabinów i granatników.

Czytaj też

Resort uwzględnił w tych przepisach m.in. zajęcia prowadzone metodą symulacji, a także trening doskonalący taktykę i technikę strzelania oraz obsługę broni. Pozwoli to – zdaniem twórców przepisów – "na zoptymalizowanie procesu nauczania umiejętności strzeleckich oraz umożliwi przygotowanie policjantów do podejmowania odpowiednich działań związanych z użyciem lub wykorzystaniem broni palnej podczas interwencji". Celem zajęć realizowanych metodą symulacji ma być "wykształcenie złożonych zachowań zawodowych w zakresie dokonywania wyboru odpowiedniego działania w określonej sytuacji". Symulacje nie będą prowadzone jednak, ze względu na charakter wykonywanych zadań, z policjantami służby wspomagającej.

Reklama

Komentarze (2)

  1. Macminik

    Nie wiem gdzie tu jakieś poważne zmiany. Od lat było tak, że prowadzone były zajęcia obowiązkowe ze strzelania (conajmniej raz w miesiącu), oraz coroczne testy sprawnościowe dla policjantów. Z egzekwowaniem tego już bywało różnie... ale formalnie wymóg był.

  2. andrzejh

    PRowych zagrywek ciąg dalszy. Przed zmianami były dwa strzelania w roku - bywało że pod 100 pestek łącznie. Zmienili na 4 strzelania w roku przy czym na 1 strzelanie 14 pestek... Proszę wykonać proste działanie matematyczne i odpowiedzieć jakie to podnoszenie poziomu wyszkolenia. Strzelnic brakuje, instruktorów brakuje, oszczędności na amunicji, strzelań z długiej broni w wielu garnizonach praktycznie nie ma. Także z czym do ludu, nadal przeciętnie aktywny strzelec sportowy jest kilkukrotnie lepiej wyszkolony ze strzelania... Państwo z dykty i tektury poklejone taśmą.

Reklama