Reklama

Policja

Polska spółka z zamówieniem na ponad 9 mln sztuk amunicji dla policjantów

Autor. Podlaska Policja

Policji nie tylko udało się wybrać firmę, która zajmie się dostarczeniem amunicji do pistoletów, ale nawet podpisać z nią umowę. To istotne, biorąc pod uwagę, że było to już trzecie podejście do zamówienia, które formacja określiła jako pilne.

Reklama

Polskiej Policji udało się wreszcie podpisać umowę na pilną dostawę zakupu nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum. Trzecie podejście do tego postępowania okazało się więc dla formacji szczęśliwe. W trakcie poprzednich dwóch doszło do unieważnień, spowodowanych pojawieniem się błędów w dokumentach oraz brakiem jakichkolwiek ofert. Ostatnia próba i jej wyniki nie były jednak oczywiste, bowiem wszystkie przesłane Policji oferty przekraczały budżet formacji. Wygląda jednak na to, że udało jej się znaleźć dodatkowe środki.

Reklama

Ostatecznie umowa na dostawę fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącego roku produkcji, nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum trafiła do jednej ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli Cenzinu. To ona przesłała formacji najkorzystniejszą cenowo propozycję. I, wygląda na to, że polska firma dostarczy policjantom maksymalną liczbę sztuk amunicji, której zakup przewidywała formacja. Chodzi mianowicie o prawie 9,5 mln jej sztuk (część tej liczby to jednak zamówienie podstawowe - 6,410 mln, a część opcja - 3 mln). Za realizację podstawowego zamówienia Cenzin zażyczył sobie dokładnie 7 647 771 złotych (plus 3 579 300 złotych za opcję) i zaoferował 108-miesięczną gwarancję. A w dokumentach ogłaszających zawarcie umowy całkowitą końcową wartość zamówienia Komenda Główna Policji określiła dokładnie na 11 227 071 złotych.

Czytaj też

Dwie pozostałe propozycje pochodziły od warszawskiej firmy GARAND oraz katowickiej WORKS 11. Tu jednak kwoty były już sporo wyższe. Pierwsza za dostawy samej podstawy chciała otrzymać 9 550 900 zł, a druga - 14,102 mln złotych. Do tego dochodziły oczywiście koszty zamówienia opcjonalnego. Ostatecznie brano pod uwagę dwie oferty. Propozycja firmy GARAND została bowiem odrzucona, gdyż jej treść miała być niezgodna z warunkami zamówienia. A że policja podczas oceny ofert brała pod uwagę przede wszystkim cenę (60 proc. oceny), a także gwarancję, to zdecydowanie lepiej punktowo wypadł Cenzin, który otrzymał maksymalną ich liczbę.

Reklama

Jak widać, ostatecznie policjanci będą mieli czym strzelać.

Reklama

Komentarze

    Reklama