Reklama

Policja

Policyjna misja w Sudanie Południowym

Policjanci z kontyngentu UNMIL. Fot. Policja
Policjanci z kontyngentu UNMIL. Fot. Policja

Projekt uchwały Rady Ministrów, opublikowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewiduje utworzenie niewielkiego kontyngentu policyjnego, wydzielonego do udziału w Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS). Kontyngent powołany zostanie na podstawie ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Projekt uchwały zakłada powstanie kontyngentu o nazwie "Polski Kontyngent Policyjny Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego", w skład którego wejdzie nie więcej niż siedmiu funkcjonariuszy lub pracowników Policji. Kontyngent rozpocznie działania w Sudanie Południowym w III kwartale roku bieżącego, a data zakończenia jego działalności uzależniona będzie od zakończenia Misji Narodów Zjednoczonych lub nastąpi wskutek podjęcia przez rząd uchwały o jego rozwiązaniu.

W ramach mandatu Misji NZ kontyngent ma zajmować się ochroną ludności cywilnej przed przemocą fizyczną, monitorowaniem przestrzegania praw człowieka, zapewnieniem warunków pozwalających na dostarczanie i dystrybucję pomocy humanitarnej i wspieraniem wdrażania porozumienia pokojowego. Kontyngent będzie się tym zajmował poprzez doradztwo, monitoring oraz szkolenie sił policyjnych Sudanu Południowego. Funkcjonariusze i pracownicy Policji, członkowie kontyngentu, będą podlegać Dowódcy Międzynarodowych Sił Policji Misji NZ w Republice Sudanu Południowego.

Warto też zauważyć, że polscy mundurowi będą pełnić służbę bez broni krótkiej i innych rodzajów uzbrojenia.

Polscy policjanci pełnili dotychczas służbę pod auspicjami ONZ w misjach: UNPROFOR – (teren byłej Jugosławii w latach 1992- 995); UNGCI (Irak 1995-1996); UNTAES (Chorwacja 1996-1998); UNIPTF (Bośnia i Hercegowina 1996-2002); UNMOT (Tadżykistan 1998-2000); UNMIK (Kosowo 1999-2008); UNOMIG (Gruzja 2003-2009) i UNMIL (Liberia 2004-2018). Kontyngent policyjny działał też w ramach misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na terenie Chorwacji (w latach 1998-2001). Policjanci pełnili także służbę w kontyngentach działających na mocy mandatów Unii Europejskiej: PROXIMA (Macedonia 2003-2005); EUPM (Bośnia i Hercegowina 2003-2012); AMIS II Sudan (2005-2006) i EUPOL (Afganistan 2007-2016). Jeden z innych kontyngentów działał w ramach umocowania Unii Zachodnioeuropejskiej (MAPE, Albania w latach 1997-2001), ostatni w ramach inicjatywy Departamentu Stanu USA w Iraku (2004-2005).

Obecnie działają cztery kontyngenty Policji - trzy pod kontrolą Unii Europejskiej (EUMM Gruzja, EULEX Kosowo i EUAM Ukraina) oraz jeden pod egidą OBWE (OSCE SMM Ukraina).

W czasie służby w kontyngentach zginęło trzech polskich policjantów, a 52 odniosło rany.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze