Reklama

Policja

Policja zbada funkcjonariuszy na obecność koronawirusa. Wykorzysta własne laboratoria

Fot. Podlaska Policja
Fot. Podlaska Policja

Wspólnie z MSWiA komendant główny policji, po konsultacji z GIS, podjął decyzję, aby zobowiązać Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i wybrane laboratoria w kraju do przeprowadzania przesiewowych badań genetycznych funkcjonariuszy i pracowników Policji na obecność koronawirusa - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że dzięki temu odciążona zostanie publiczna służba zdrowia, a policjanci i pracownicy Policji będą badani maksymalnie szybko.

Komendant główny policji, we współpracy z GIS polecił przygotowanie zasad pobierania, zabezpieczenia i badania materiału do badań od policjantów i pracowników cywilnych Policji. Na podstawie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych i w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), opracowano i wdrożono algorytm postępowania określający zasady i warunki przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku badania obecności wirusa SARS-CoV-2 wśród policjantów i pracowników Policji. Ponadto, przedstawiciele CLKP mieli okazję skonsultowania działań z międzynarodowymi ekspertami, korzystając ze wsparcia dr Palomy Cuchi, Dyrektor Biura WHO w Polsce.

Jak przekazał insp. Mariusz Ciarka, komendant główny od początku epidemii podejmował działania mające na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa policjantom i pracownikom. "Przypomnę, że jako jedna z pierwszych instytucji w Polsce bardzo szybko wprowadziliśmy pracę zdalną w naszych służbach. Tam gdzie było to oczywiście możliwe, ponieważ policja musi funkcjonować 24 godziny na dobę. Dotyczyło to głównie pracowników cywilnych, wyposażyliśmy funkcjonariuszy i pracowników w środki dezynfekujące, ochronne i wprowadziliśmy odpowiednie procedury ochronne, wszystko po to, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa naszym ludziom i ich rodzinom" - zaznaczył policjant.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie policjantów i ich bliskich Komendant Główny Policji podjął decyzję, aby po konsultacji z GIS zobowiązać nasze policyjne laboratoria, czyli Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i laboratoria wyszczególnione w kraju do przeprowadzania przesiewowych badań genetycznych policjantów i pracowników Policji w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2.

insp. Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji

Ciarka wskazał, że policyjne laboratoria zostały wcześniej przygotowane. "Docelowo niezależenie od takich badań, którym będą poddawani policjanci, którzy będą czuli taką potrzebę, bo będą uczestniczyli w takich zdarzeniach czy interwencjach, które będą to uzasadniały, będziemy dążyli też do przeprowadzania badania na bardziej szeroką skalę w porozumieniu z GIS-em policjantów, gdzie jest to konieczne" - zaznaczył.

Już w początkowej fazie pandemii zawieszono funkcjonowanie szkół policji, a także zawieszono bądź odwołano kursy zawodowe skierowane do funkcjonariuszy i pracowników Policji. W związku z tym rozpoczęcie genetycznych badań przesiewowych w środowisku policyjnym było kluczowe w celu zapewnienia ciągłości pracy Policji.

W chwili obecnej, dzięki uruchomieniu badań przesiewowych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji możliwe jest wznowienie działalności placówek dydaktycznych policji i kontynuowanie szkoleń zawodowych minimalizując ryzyko wystąpienia zakażeń wśród słuchaczy i wykładowców. CLKP, posiadając odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę, okazało się w pełni gotowe do podjęcia dodatkowych zadań zleconych przez Ministra - tłumaczy rzecznik.

Widzimy konieczność przeprowadzenia takich badań również w stosunku do policjantów Komendy Stołecznej Policji, gdzie było najwięcej zabezpieczeń. Policjanci musieli zabezpieczać różnego rodzaju imprezy, zgromadzenia, mając kontakt z ludźmi z całego kraju. Chodzi też o policjantów, którzy na co dzień wykonywali czynności w zagrożeniu związanym z kontaktem osobami zakażonymi jak np. sprawdzanie osób będących na kwarantannie, czy osób podanych izolacji.

insp. Mariusz Ciarka, rzecznik komendant głównego policji

Z badania będą mogli skorzystać wszyscy policjanci, którzy podejrzewają, że mogą mieć objawy choroby. "Jeżeli policjant zgłosi taką chęć, będzie przebadany przez nas niezależnie od publicznej służby zdrowia" - podał.

W ocenie rzecznika KGP dzięki tej decyzji odciążona zostanie służba zdrowia. "Publiczna służba zdrowia, może teraz swoje siły skierować w większym zakresie do osób cywilnych, wyłączając z tego funkcjonariuszy policji, a przypomnę, że samych policjantów i pracowników policji jest prawie 128 tys." - podkreślił. "Naszymi siłami dla bezpieczeństwa naszych policjantów możemy jak najszybciej przeprowadzić takie badania. Po minimalnym czasie, jaki jest przewidziany zgodnie z procedurami na badania, znane będą wyniki" - poinformował dodając, że dzięki temu policjanci nie muszą być skierowani na dłuższą kwarantannę. "Mogą dalej służyć społeczeństwu" - powiedział.

Badania przesiewowe pozwalają też na to, by w przypadku podejrzenia kontaktu funkcjonariusza lub pracownika Policji z zakażoną osobą, jak najszybciej skierować go na badania, natomiast w przypadku uzyskania ujemnego wyniku - maksymalnie skrócić czas, w jakim osoby te musiałyby pozostawać w izolacji.

Podjęte starania związane z rozpoczęciem badań przesiewowych w Policji nie są jedynymi działaniami jakie Komenda Główna Policji podejmuje w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom Policji. Praktycznie od samego początku trwania epidemii podejmowane są kroki w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, poprzez zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej, dostępu do środków dezynfekcyjnych, jak również poprzez reorganizację pracy, np. wprowadzanie, w miarę możliwości, świadczenia pracy na odległość.

Rzecznik podkreśla, że w przyszłości, po weryfikacji skuteczności opracowanych przez Policję procedur, można będzie rozważyć wykorzystanie zdobytych doświadczeń w innych instytucjach, w procesie ponownego uruchamiania działalności przedsiębiorstw i odmrażania gospodarki. 

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze