Reklama

Policja

Policja świętuje

Minęło 30 lat od wejścia w życie Ustawy o Policji. Formacja obchodzi również 95. rocznicę powołania Policji Kobiecej, rocznice powstania obchodzą również szkoły policyjne, związki zawodowe, Policja wodna. Jak podkreśla formacja, jest to rok szczególny i wiele okazji do świętowania, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa, tegoroczne Święto Policji i uroczystości z nim związane mają skromniejszy charakter i bierze w nich udział mniejsza, niż w latach ubiegłych liczba gości.

Uroczystości Święta Policji rozpoczęły się 24 lipca br. przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" oraz przed Tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w Komendzie Głównej Policji, gdzie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wspólnie z komendantem głównym policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem i jego zastępcami poprzez symboliczne zapalenie zniczy oraz złożenie kwiatów, oddali hołd poległym policjantom, jak również policjantom II Rzeczypospolitej Polskiej, zamordowanym w Twerze i pochowanym na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Następnie punktualnie o godzinie 10:00, przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" na dziedzińcu KGP, złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości rozpoczęła się uroczysta zbiórka. Po przeglądzie Kompanii Reprezentacyjnej Polskiej Policji, odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy.  Podczas uroczystej zbiórki wręczenia medali, odznaczeń i mianowań na wyższe stopnie policyjne dokonał Komendant Główny Policji. gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Odznaczono w sumie 48 osób. Wręczono m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, osiem osób odznaczonych zostało Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, siedem Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a dziesięć Medalem Brązowym. Wręczono także dwie Złote, dwie Srebrne i dziewięć Brązowych Odznak Zasłużony Policjant. Dwie osoby także wyróżniono Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, dwie Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji, a pięć Brązowym.

Byli to przedstawiciele grupy wyróżnionych, bowiem w tym roku Prezydent RP, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego Krzyżem Zasługi za Dzielność odznaczył jedną osobę, za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczył 3 osoby, Brązowym Krzyżem Zasługi 27 osób. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczono 231 osób, Medalem Srebrnym 816 osób i Medalem Brązowym 347 osób. Decyzją szefa MSWiA 141 funkcjonariuszy otrzymało złote, 351 srebrne i 985 brązowe Odznaki Zasłużony Policjant. Zaś za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji złotym, srebrnym lub brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji udekorowano 221 osób.

Następnie Komendant Główny Policji wręczył policjantkom i policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Policji z dniem 24 lipca 2020 r. mianowanych zostało: w korpusie oficerów starszych Policji – 643 funkcjonariuszy, w korpusie oficerów młodszych Policji – 65 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji – 90 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji – 32 funkcjonariuszy i w korpusie szeregowych Policji – 2 funkcjonariuszy.

Podczas uroczystości Szef Policji wręczył również odznakę specjalną - Odznakę Honorową Służby Kontrterrorystycznej - przyznaną decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, za inicjowanie i organizowanie działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu lub za wspieranie działań Policji w tym zakresie. Odznaczony został Pan Płk George Gamsakhurdia od wielu lat pełniący funkcję Attache ds. Policji przy Ambasadzie Gruzji w Polsce. Pułkownik wspiera działania polskiej Policji w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, szczególnie dotyczących przestępczości z udziałem obywateli krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Polsce.

W przemówieniu komendant główny policji podkreślił jak ważny jest ten rok dla polskiej Policji z racji wielu jubileuszów, jednym z nich jest to, że dokładnie 30 lat temu po przemianach ustrojowych w Polsce, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o Policji. 6 kwietnia 1990 r., trzydzieści lat temu zaczęła się transformacja i zmiana Milicji w polską Policję. Komendant przypomniał, że to również rok jubileuszu związków zawodowych, gdyż 30 lat temu po przemianach powstały związki policyjne i cywilne.

Szef Policji podkreślił, że 95 lat temu utworzono Policję Kobiecą. Wówczas do służby wstąpiło zaledwie 30 kobiet, dziś policyjne mundury nosi ich ponad 16 tysięcy, ale też jeszcze większą rzeszę stanowią te pracujące w cywilu - ponad 18 tysięcy.

Jak powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk okres pandemii, który zmienił świat, zmienił Polskę, wymusił na Policji szereg dodatkowych zadań - nikt nie zwolnił funkcjonariuszy z tych podstawowych, codziennych, które musieli realizować, ale dołożono Policji tych zadań bardzo dużo.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze