Reklama

Policja

Policja odświeża legitymacje służbowe

Autor. Podlaska Policja

Kończy się termin ważności policyjnych legitymacji służbowych, więc nadszedł czas na opracowanie ich nowego wzoru. MSWiA zdecydowało się na ich odświeżenie, tak by - jak zaznacza - było jeszcze bardziej czytelnie oraz bezpieczniej. Co dokładnie się zmieni?

Reklama

Przyszedł czas na małe odświeżenie policyjnych legitymacji. Termin ważności aktualnych dokumentów upływa bowiem 31 grudnia 2022 roku i niezbędne jest opracowanie nowego wzoru, czyli standardowo, tak jak co cztery lata (obecna wersja obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku). Choć modyfikacje, które planuje w nich wprowadzić resort spraw wewnętrznych i administracji nie są rewolucyjne, to parę rzeczy się zmieni. Forma dokumentu pozostanie ta sama, ale - po pierwsze - wprowadzone mają być rozwiązania wynikające z doświadczeń policjantów na co dzień z nich korzystających. Dotyczą one rozmiaru wykorzystanej w legitymacjach czcionki, ich czytelności oraz sposobu rozmieszczenia nazw jednostek organizacyjnych. Problemem pojawia się bowiem np. w przypadku tych, które mają nawet 70 znaków w nazwie. Przykładowo, będzie to Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Co więcej, popracowano również nad szatą graficzną (tonacja utrzymana w tonacjach czerwono-niebieskich) i wymieniono elementy dyfrakcyjne optyczno zmienne, czyli DOVID (zawierają siatki, które modyfikują światło przez dyfrakcję, w ten sposób tworzy się różne efekty, jak np. obrazy dwu- lub trójwymiarowe, efekty kinematyczne bądź zmiany barw).

Reklama
legitymacja służbowa policja
Autor. MSWiA
Reklama

MSWiA zdecydowało się również na modyfikację wykorzystywanych w policyjnych legitymacjach służbowych zabezpieczeń przed fałszerstwem, co musi być realizowane co cztery lata. Ułatwiona ma zostać także ich rozpoznawalność i weryfikowalność. Termin ważności dokumentu upływać będzie dokładnie 31 grudnia 2026 roku.

legitymacja służbowa policja
Autor. MSWiA

Na rewersie dokumentu pojawi się informacja (tak jak jest to już w innych formacjach), iż w przypadku znalezienia legitymacji, należy są niezwłocznie zwrócić do najbliższej jednostki policji. Jej nieuprawnione używanie podlega natomiast odpowiedzialności karnej.

Czytaj też

Stałym elementem wzoru legitymacji policjanta pozostaje gwiazda policyjna, stanowiąca odwzorowanie noszonego przez mundurowych tej formacji znaku identyfikacji indywidualnej.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Koszt zakupu nowych legitymacji służbowych, jak obliczono, ma wynieść ok. 2,388 mln zł. MSWiA przyjęło bowiem, że stan zatrudnienia 1 stycznia 2023 roku wynosić będzie ok. 99,500 tys. policjantów, a jeden taki dokument kosztuje 24 złote. Do tego doliczyć trzeba dokumenty, które trzeba będzie wydać w związku z nowymi przyjęciami do służby, zmianą stopnia lub miejsca pełnienia służby. Według twórców projektu, będzie to ok. 12 tys. nowych legitymacji rocznie za ok. 288 tys. złotych. Przez cztery lata uzbiera się się więc dodatkowych 1,152 mln złotych. Całkowity koszt początkowego zakupu legitymacji służbowych policjantów oraz ich sukcesywnego dokupowania w kolejnych latach, rozłożony na okres 4 lat, wynieść może zatem 3,540 mln zł.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze