Reklama

Policja

Policja: najważniejszy obecnie problem, to przestępczość osób rosyjskojęzycznych

Autor. Jacek Herok/Gazeta Policyjna

W Komendzie Głównej Policji trwa dwudniowa odprawa kierownictwa formacji, w której brał również udział szef MSWiA Tomasz Siemoniak oraz jego zastępca, odpowiedzialny w resorcie m.in. za Policję Czesław Mroczek. Głównym tematem odprawy jest sytuacja na wschodniej granicy oraz związanej z nią policyjnej operacji „Zapora”. Jak podała jednak KGP, „najważniejszym obecnie problemem jest przestępczość osób rosyjskojęzycznych”. Zdaniem Policji, „problem ten będzie narastał, ponieważ oprócz przestępczości pospolitej (kradzieży, prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości) odnotowywany jest także wzrost przemytu broni, handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej”.

W oprawie, oprócz ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka i wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka, biorą również udział szef polskiej Policji insp. Marek Boroń, jego zastępcy nadinsp. Roman Kuster i nadinsp. Rafał Kochańczyk oraz komendanci wojewódzcy i stołeczny Policji, dyrektorzy biur komendy głównej, a także przedstawiciele MSWiA. „Spotkanie ma za zadanie podsumować dotychczasowe działania Policji od momentu zmiany na stanowisku komendanta głównego oraz omówić sprawy związane zarówno ze służbą kryminalną, prewencyjną, jak i wspomagającą, szczególnie w zakresie finansów oraz sytuacji kadrowej, a także zmiany w szkolnictwie policyjnym” – czytamy w komunikacie opublikowany na stronie Komendy Głównej Policji.

Reklama

„Z punktu widzenia Policji najważniejszym obecnie problemem jest przestępczość osób rosyjskojęzycznych. Analizy wskazują, że problem ten będzie narastał, ponieważ prócz przestępczości pospolitej (kradzieży, prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości) odnotowywany jest także wzrost przemytu broni, handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej. Liczba migrantów zza wschodnich granic i konflikty między nimi mogą zagrażać także obywatelom naszego kraju” – wskazała KGP.

Podczas odprawy omówiono także policyjną operację zabezpieczenia wschodniej granicy Polski, która nosi kryptonim „Zapora”. „W jej ramach kierowane są znaczne siły do wzmocnienia Straży Granicznej oraz KWP w Białymstoku, sięgające kilkuset funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego, a także armatki wodne »Tajfun« i reflektory olśniewające. Rocznie w operację zaangażowanych jest kilka tysięcy funkcjonariuszy” – podkreśliła KGP.

Czytaj też

„Obecnie Policja działa już na terenach przygranicznych bez przerwy, w ramach punktów stałych i mobilnych. Od początku tego roku policjanci zatrzymali 103 tzw. wozaków, czyli osoby przewożące nielegalnych migrantów oraz 525 osób chcących nielegalnie przekroczyć granicę. Wzmocnione zostały także siły KWP w Rzeszowie, na terenie którego znajduje się tzw. hub medyczny na lotnisku w Jasionce” – przekazała KGP. 

W trakcie pierwszego dnia odprawy szef MSWiA Tomasz Siemoniak prosił obecnych na sali komendantów wojewódzkich aby „zapewnili należyte, silne przywództwo w swoich garnizonach”. „Oczekuje, że podczas dyskusji w trakcie tej odprawy wypracowane zostaną plany konkretnych działań, pozwalających elastycznie reagować na sytuację bezpośredniego zagrożenia polskiej granicy”. Podkreślił jednak, że ”inne zadania Policji nie mogą schodzić na plan dalszy, jako przykład podając bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. „Ze swojej strony oferuje pełne wsparcie, także przy pracach w zakresie zmiany przepisów” – czytamy w komunikacie KGP.

Czytaj też

Czesław Mroczek dodał, że „przed Policją stoją obecnie nowe, trudne zadania”. Zaapelował też ”o jak najszybsze zakończenie procesu zmian kadrowych na poziomie jednostek terenowych, aby zapewnić sprawność działania całej formacji”. „Trudna sytuacja związana z brakami kadrowymi wymaga realizacji zaplanowanych już działań, w tym zakresie zachęt do wstępowania, pozostawania w służbie oraz powrotu do niej, a także większego włączenia w proces doboru tzw. klas o profilu mundurowym. Mam świadomość ogromnej roli Policji w zwalczaniu większości współczesnych zagrożeń, m.in. dotyczących zamachów terrorystycznych, dlatego jej sprawne działanie jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa kraju” – powiedzieć miał wiceszef MSWiA.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze