Reklama

Policja

Policja kupuje "wykrywacze kłamstw"

fot. policja.pl
fot. policja.pl

Dwa nowe poligrafy komputerowe wraz z niezbędnym laptopem mają trafić na wyposażenie Policji. W przypadku pomyślnego zrealizowania procedury przetargowej zakłada się, że dostarczenie poszukiwanego. sprzętu ma nastąpić w 10 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 28 lutego 2019 r.

Zakup dwóch nowych poligrafów komputerowych dla polskiej Policji ma odbyć się w ramach projektu, który jest współfinansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE. Kryteriami oceny złożonych propozycji mają być cena brutto (60 proc.) oraz okres zaproponowanej gwarancji na urządzenia (40 proc.). Termin składania ofert mija 20 listopada bieżącego roku.

Nowe policyjne poligrafy mają być wyposażone w dwa czujniki pomiaru zmian aktywności oddechowej, obejmujące czujnik oddechu piersiowego oraz oddechu przeponowego (brzusznego). Tego rodzaju wyposażenie ma pozwalać również na pomiar aktywności naczyniowo-sercowej. Inne opcje, które gwarantują nowoczesne poligrafy to pomiar aktywności elektrodermalnej (zjawisk elektrycznych generowanych przez skórę człowieka i mierzonych na jej powierzchni) czy też pomiar zmieniającego się natężenia rozproszonego światła powracającego, będącego następstwem zmiennej objętości zespołu tkanek ludzkiego organizmu przy pomocy czujnika pletysmografu (mowa o metodzie pomiaru zmian przepływu krwi przez naczynia obwodowe położone blisko powierzchni ciała).

Poligrafy mają mieć możliwość zastosowania 5 czujników aktywności motorycznej, poprzez poduszkę aktywności motorycznej ulokowanej pod pośladkami osoby poddanej badaniu, dwie poduszki aktywności motorycznej ulokowane pod przedramiona osoby badanej i dwie poduszki aktywności motorycznej ulokowane pod stopami osoby badanej. Zestawy mają mieć na wyposażeniu również specjalistyczne oprogramowanie, skoncentrowane na nowoczesnych metodach prowadzenia badań poligraficznych.

Poligrafy lub wariografy są często określane jako tzw. wykrywacze kłamstw. Stanowią całą gałąź zróżnicowanych urządzeń, których zastosowanie ma pozwolić na dokonanie analizy fizjologicznych reakcji organizmu człowieka na bodźce z zewnątrz, które są wykładnią zachodzących w badanym człowieku emocji. Pierwsze próby stosowania tego rodzaju urządzeń są datowane na końcowy okres XIX w., ale to w XX w. zyskały na sławie oraz popularności. Są one obecne w pracy organów ścigania, jako narzędzie kryminalistyczne, ale służą też w działaniach np. kontrwywiadu lub działaniach "sprawdzeniowych" wobec osób, które rekrutują się lub pracują w służbach specjalnych. Obecnie, po zalety poligrafów sięgają również coraz częściej,  w procesie rekrutacji lub wtedy kiedy chcą sprawdzić lojalność swoich pracowników, prywatne podmioty.

Reklama

Komentarze

    Reklama