Reklama

Policja

Policja kupuje system szyfrowanej łączności

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Policjanci mają otrzymać system szyfrowanej łączności radiowej DMR, wszystko w ramach projektu zatytułowanego „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP”. Zamówienie zostało podzielone na cztery zadania, w ramach których dąży się do zakupu radiotelefonów oraz aktywnych ochronników słuchu, radiotelefonów DMR w zestawach kamuflowanych, radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawach rozłącznych, walizkowych typu „Safe Case”, zestawów kamuflowanych do radiotelefonów DMR Hytera X1P oraz przemiennika przewoźnego DMR w ukompletowaniu walizkowym.

Policja chce zainwestować w szyfrowaną łączność radiową DMR (Digital Mobile Radio). Zakupy mają być częścią projektu zatytułowanego „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP”, a polscy funkcjonariusze mają uzyskać możliwość pracy w dwóch trybach - analogowym i cyfrowym. Nowy przetarg obejmuje chęć pozyskania 340 sztuk radiotelefonów doręcznych DMR, w tym 132 zestawów aktywnych ochronników słuchu oraz przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu dla funkcjonariuszy. W przypadku wykorzystania prawa opcji, ta liczba może zwiększyć się o maksymalnie 160 dodatkowych radiotelefonów oraz 60 zestawów aktywnej ochrony słuchu.

W przypadku drugiego zdania, przetarg zakłada zakup 120 sztuk doręcznych radiotelefonów DMR w zestawach kamuflowanych. I w tym przypadku Policja zastrzegła sobie możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne 70 sztuk takich urządzeń do łączności szyfrowanej. W ramach zadania trzeciego planowane jest pozyskanie radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawie rozłącznym w ilości 200 sztuk, ale także jednego radiotelefonu DMR w zestawie walizkowym typu „Safe Case” oraz jednego przemiennika przewoźnego DMR w ukompletowaniu walizkowym. Jeśli chodzi o prawo opcji, to ma istnieć możliwość dokupienia nawet 120 sztuk radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawach rozłącznych, jak i po jednym radiotelefonie przewoźnym DMR w zestawie walizkowym typu „Safe Case” i przemiennika przewoźnego DMR również w ukompletowaniu walizkowym.

Dopełnieniem całego przetargu, ma być zakup 55 sztuk zestawów kamuflowanych do radiotelefonów DMR Hytera X1P w ramach zamówienia podstawowego, który został zawarty w zadaniu czwartym. Może być on zwiększony o nawet do 30 sztuk kolejnych zestawów kamuflowanych. We wszystkich przypadkach, oprócz czwartego zdania, w skład zamówienia wchodzi również kwestia uzyskania odpowiedniego instruktażu funkcjonariuszy, wyposażanych w nowe urządzenia przeznaczone do radiowej łączności szyfrowanej.

Warto dodać, że zakup ma być współfinansowany przez UE ze środków programu krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Policjanci mają otrzymać nowe środki łączności w ramach zamówienia podstawowego, oczywiście w przypadku powodzenia całej procedury przetargowej, już do dnia 30 września bieżącego roku. Nim to nastąpi, na 24 czerwca planowane jest otwarcie złożonych w przetargu ofert. W przypadku zadań numer 1 i 2 kryteriami oceny mają być cena brutto zamówienia podstawowego (58 proc.), okres zaoferowanej gwarancji (24 proc.) oraz wyszczególniony okres gwarancji na same akumulatory (18 proc.). Zaś dwa kolejne zadania będą oceniane na bazie dwóch kryteriów, tj. ceny brutto zamówienia podstawowego (58 proc.) oraz okresu gwarancji (42 proc.).

jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze